De afgelopen week verschenen ingezonden berichten van GrL, PvdA en SP in het Voorschotens Nieuwsblad en Groot Voorschoten, waarin de suggestie gewekt werd dat ONS Voorschoten speciaal geld voor armoedebestrijding heeft ingepikt om een gat in de begroting de dempen.

Het is nu tijd om feiten en fabels te scheiden.

ONS Voorschoten gelooft in de eigen kracht van mensen. En wanneer mensen het niet alleen redden, verdienen zij een steuntje in de rug.

Geen kind mag te kort komen in Voorschoten. Daarom kent Voorschoten een groot aantal mogelijkheden om kinderen in armoede, te ondersteunen. En om dit veilig te stellen heeft ONS Voorschoten al in 2014 in het coalitieprogramma op laten nemen dat er altijd genoeg geld is voor het sociaal domein, dus ook voor de mensen die het minder hebben in Voorschoten.

Doelgroep geld is voor doelgroepen. Dat is voor ONS Voorschoten geen discussie. In dit geval hoeven wij die discussie niet te voeren: voor de groep die Klijnsma bedoeld, heeft Voorschoten al veel geld gereserveerd. Daar kan altijd een beroep op worden gedaan. Het rijksbeleid loopt eigenlijk achter de feiten aan vinden wij. Natuurlijk kan er altijd meer geld komen, maar daar moet wel een reden voor zijn. Die is er niet. Nu geld reserveren met de wetenschap dat het niet nodig is, gaat ten koste van andere beleidsterreinen.

Het besluit dat in de raadsvergadering van 6 april dankzij de inspanning van ONS Voorschoten genomen is, garandeert dat er altijd genoeg geld is voor het Sociaal domein in het algemeen en voor armoedebestrijding in het bijzonder

GrL, PvdA en SP schetsen nu een beeld alsof het geld van de armen wordt afgepakt en besteed wordt aan het dempen van een tekort.

Deze beeldvorming brengt het risico met zich mee dat vrijwilligers ontmoedigd raken. Wij roepen de drie partijen dan ook op om het eerlijke verhaal te vertellen; namelijk dat gegarandeerd is dat al het geld dat nodig is, voor armoedebestrijding beschikbaar is. 

Vrijwilligers die met en voor inwoners werken kennen de weg en weten de mensen de weg naar de voorzieningen te wijzen. ONS Voorschoten is daarom ook niet bang dat zij gedemotiveerd raken. Onze inwoners weten goed onderscheid te maken wat de taak van de overheid is en welke bijdrage zij zelf extra kunnen en willen geven als aanvulling op gemeentelijk geld. Dat is ieders individuele afweging.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opstellen van een sluitende begroting. Als het ons gelukt zou zijn dit voor 1 april bij de provincie in te dienen, zou het mogelijk zijn dat de provincie het preventief toezicht per 15 mei op zou heffen in plaats van per 1 januari 2018. Veel “als-en”, veel werk, maar vooral veel ongenuanceerde keuzes die veel leed veroorzaken.

Het idee om 50/50 geld te vinden in meer inkomsten en minder uitgaven klinkt redelijker dan het is. Uiteindelijk komt de last geheel bij de inwoners te liggen. Zoals een van de inwoners het in de dorpskerk zei: “We worden dubbel gepakt! We betalen meer belasting en krijgen er minder voor terug”

Eigenlijk zou het moeten zijn: 50/50: de helft bij de inwoners en de andere helft bij de gemeentelijke organisatie. Dat werd ook heel duidelijk naar voren gebracht door de meeste insprekers.

Wat wil ONS Voorschoten?

Wij willen een gemeentelijke organisatie die Slimmer, Sneller en Slanker is. Die betere diensten verleent tegen lagere kosten. En dat kan ook, wanneer er anders georganiseerd wordt. En anders gewerkt. De inwoners meer betrekken houdt niet in dat ambtenaren meer moeten werken! Integendeel. Sommige zaken kunnen heel goed met minder ambtelijke bemoeienis tot betere resultaten leiden. (zie ook de uitzending van Unity TV)

Dit is het licht aan het eind van de tunnel, dat ONS Voorschoten zijn inwoners wil bieden.

Niet de vlucht naar voren en het heil zoeken in fusies of lastenverhoging. Maar een andere gemeente die dichter bij de inwoners staat, een beroep doet op de ondernemende kwaliteiten van onze burgers en zorgt voor een sociale infrastructuur waardoor iedereen zich in Voorschoten thuis voelt.

De Fractie van ONS Voorschoten hamert al jaren op een solide financieel beleid. Desondanks zagen ook wij niet aankomen dat we zo diep in de financiële problemen gezakt waren.

We hebben te maken met een structureel tekort van 3 miljoen! Dat poetsen we niet zomaar weg.

In de afgelopen 15 jaar zijn keuzes gemaakt, waar we nu nog steeds de rekening van betalen. De provincie schijnt al vanaf 2008 gesignaleerd te hebben dat het niet goed ging in Voorschoten, maar daar hoorden wij als raadsleden niets van

De eerste prioriteit is het hervinden van een goed evenwicht in de begroting. Daarbij ontkomen we niet aan zeer pijnlijke maatregelen.

Maar tegelijkertijd moeten we werken aan een op langere termijn gezonde huishouding.

De eigen organisatie blijft zeker niet buiten schot. Er is geen ruimte voor heilige huisjes.

Wij nodigen iedereen uit op onze bijeenkomst op 5 april aanstaande, waarin wij verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes en in debat willen gaan over de toekomst van Voorschoten. (Zie ook de agenda op onze website).