Afgelopen raadsvergadering stond de kredietaanvraag voor het Knooppunt Voorschoten (Deltaplein) op de agenda.

Kort samengevat moest de raad iets vinden van het plan en de financiering hiervan.

Al eerder was er door de raad besloten dat het plan in afgeslankte vorm door moest gaan, dit vanwege de sombere financiële positie van onze gemeente. ONS Voorschoten heeft hier toen mee ingestemd, omdat wij onze inwoners niet op de pof willen laten leven en de financiën gezond willen houden.

Er werd afgelopen donderdag een stevig debat gevoerd waarbij vooral argumenten over en weer gingen over het fietspad Schoolstraat en het wel of niet meenemen van het herontwikkelen van kruispunt Koninklijke Marinelaan.

Het fietspad is ook voor onze fractie een zorgpunt, maar desondanks moeten we uit kunnen gaan van het college dat bij monde van wethouder Beimers stellig was over de veiligheid van de constructie van het fietspad, ook al kon hij desgevraagd geen voorbeeld geven van een soortgelijke situatie.

Lees meer: Knooppunt Voorschoten uit de knoop?

Zou u een dak vervangen, wanneer dat nog niet nodig is?

De commissie Planning en Control van de gemeenteraad boog zich over deze vraag.

In het verleden was het de praktijk om grote investeringen (wegen, bruggen, riool, gemeentelijke panden, wagens en ICT) te vervangen op het moment dat de geplande levensduur verstreken was.

Hierdoor is in het verleden regelmatig meer geld uitgegeven dan eigenlijk nodig was. De commissie is van mening dat we eigenlijk per situatie moeten bekijken of het echt nodig is om tot vervanging over te gaan. Ook het college is van die mening toegedaan.

Dat is goed voor Voorschoten en ONS Voorschoten maakt zich hier hard voor.

Gisteravond (5 maart 2015) stond het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 op de agenda van de gemeenteraad en deze werd als hamerstuk afgehandeld.

Dit zou de indruk kunnen wekken dat dit niet zo’n heel erg belangrijk stuk is, maar het tegendeel is waar. Het deed het stuk eigenlijk ook geen recht, want het is een prima nota. Compliment hiervoor aan het college, maar vooral ook aan de ambtenaren die de nota hebben ontwikkeld.

De kwaliteit van de nota is dus ook enige reden waarom dit stuk als hamerstuk is afgedaan. Het een heel duidelijke beleidsnota is waarin de rollen en de verantwoordelijkheden van alle partners helder staan beschreven. Belangrijk is ook dat de regierol van de gemeente helder is verwoord.

Lees meer: Een veilig Voorschoten