De inwoners van Voorschoten zouden geconfronteerd worden met een lastenstijging van ongeveer 220 duizend euro. 

Dit zou gebeuren door de rioolheffing op te hogen met de kosten van waterbeheer, terwijl daardoor voor de inwoners geen nieuwe diensten worden geleverd. Een sigaar uit eigen doos, vindt ONS Voorschoten.

Daarom heeft ONS Voorschoten zich hard gemaakt om deze samenvoeging van twee gemeentelijke taken voor de inwoners budgetair neutraal te laten verlopen.

Bianca Bremer op Unity TV

Het interview start op 4.51 min.

Ook ONS Voorschoten verwelkomt de nieuwe Centrum Manager Harry Duivenvoorde. 

02 maart om 19.30 uur a.s. ontvangen wij Harry Duivenvoorde in de wethoudershouders kamer van Bianca Bremer / Gemeentehuis 

Wilt u daarbij aanwezig zijn? Dan bent u van Harte Welkom.

(Zie ook het artikel in Groot Voorschoten)