Lees meer: Vlietwijk en het kanaal van Corbulo

Is meer weten altijd nodig om beter te besturen? Of kan er ook teveel informatie zijn?

Deze vraag staat centraal bij veel gemeenteraden, wanneer het gaat over sturing op processen die door anderen worden uitgevoerd, zoals nu heel actueel bij de uitvoering van de jeugdwet aan de orde is.

Wat moet je allemaal weten om daar sturing aan te kunnen geven? Moeten wij bijvoorbeeld willen weten hoe een intake gesprek georganiseerd is? En als we het weten, moeten we er dan ook nog wat van vinden?

Laten we het wat concreter maken. De jeugdzorg houdt zich met een breed scala van onderwerpen bezig. Dat kan gaan over:

  • (meervoudig) gehandicapte jongeren, 
  • jongeren met een leer- of gedragsbeperking, 
  • kinderen waar niets mis mee is maar waarvan de ouders op het slechte pad zijn
  • jongeren met crimineel gedrag
  • slachtoffers van loverboys
  • getraumatiseerde of misbruikte kinderen
  • kinderen met een etiket: ADHD, PDD NOS, Autisme, Dyslexie, Discalculie, enz. enz.
Lees meer: 3D voor dummies, # 2

Een giga pakket een pakket welk meer dan 1000 bladzijde tekst telt.

ONS Voorschoten kan zich inleven in hoeveel werk dit is geweest voor de desbetreffende ambtenaren om deze raadsvoorstellen en stukken adequaat samen te stellen.

Ondanks het vele leeswerk zijn wij blij met deze ambtenaren het zijn onze professionals, zij zitten op de stoel die wij als raad in taakstelling niet kunnen evenaren.

Zij zijn met man en macht bezig om alles voor 1 januari 2015 in werking te stellen Niet omdat dit straks voor iedereen alleen maar een nieuw jaar betekend maar omdat dit een duidelijke verandering meebrengt in onze samenleving.

Vanuit de media komen er negatieve berichten over trieste gevallen die zich voordoen in Zorg. Helaas zullen er altijd vanuit de media dit soort berichten blijven komen zoals ook andere berichten bijvoorbeeld over ongevallen in het verkeer.

ONS Voorschoten is er van overtuigd dat we ons niet door de media negatief moeten laten beïnvloeden één van de pijlers van het coalitieakkoord staat voor het verbinden van krachten. En dat kan je alleen maar doen wanneer je besluiten gezamenlijk als raad positief benadert

Lees meer: De beleidsplannen en de verordeningen transitie sociaal domein