De afgelopen weken bereiken ons alarmerende berichten over de financiële positie van de gemeente Voorschoten.

De gemeente zou aan de rand van het bankroet staan. De provincie zet de gemeente onder druk. Er is geen ruimte meer voor mooi, leuk, of sociaal; bezuinigen is het credo.

Laten we eens kijken wat er wel en wat er niet aan de hand is. Kijkt u mee?:

  • Volgens de najaarsnota gaat 2014 afgesloten worden met een overschot van K€ 180, waarvan € 30 structureel.
  • Volgens de begroting gaat 2015 afgesloten worden met een overschot van K€ 280.
  • Alle toekomstige bekende grote uitgaven zijn geïnventariseerd en voorzien van een gereserveerd stuk vermogen van K€ 18.
  • Alle risico’s die bedacht konden worden zijn in kaart gebracht en geraamd op een totaal van M€ 2,6. En voor dit bedrag is geld apart gezet.
  • Alle bezittingen die niet verkocht kunnen worden, zijn van de balans afgehaald.

En dan blijft er een vrij besteedbaar vermogen over van M€ 2.

Lees meer: Hoe arm is Voorschoten?

ONS Voorschoten is blij met de begroting voor 2015 van de gemeente Voorschoten.

ONS Voorschoten is Ondernemend èn Sociaal. Dat zit niet alleen in onze naam, maar is doordrongen in al ons handelen en spreken.

Wij geloven in de kracht van mensen, maar wij vinden ook dat diegenen die het niet alleen kunnen redden, een steuntje in de rug verdienen.

Daarom zijn wij er erg trots op, dat mede dankzij ONS Voorschoten de ondersteuning aan jonge kinderen met een taalachterstand (de VVE) behouden blijft.

Ook de toezegging van het college, mede op aandringen van ONS Voorschoten, om nu stappen te zetten naar slimmere openbare LED-verlichting.

We staan aan de vooravond van een hele belangrijke taak. De zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten.

Lees meer: Begroting 2015

Ingezonden brief

woensdag 29 oktober 2014

 

Een aantal keer per jaar worden nieuwe leden van “ONS” uitgenodigd voor een politieke kennismaking, met lunch op de werkkamer van wethouder Bianca Bremer. Deze lunch stond in het teken van kennismaken met een aantal raadsleden en burgerleden van ONS.

Onder het genot van koffie en rijk belegde broodjes, kregen we veel te horen over de rol van raadsleden, burger leden, burgemeester en wethouder. Verder over de actuele zaken die zoal behandeld worden in de fractie en tijdens de raadsvergaderingen. De zetel verdeling en de coalitie.

Wat voor mij naar voren kwam is dat ONS zich echt bezig houdt met de burger van Voorschoten. Iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht en de mensen die het niet redden krijgen een steuntje in de rug. Ondernemerschap wordt gestimuleerd, veiligheid voor iedereen en het groen wat er nu is moet blijven.

Goed om te weten dat we zo’n plaatselijke partij in Voorschoten hebben zonder een bepaalde richting links of rechts op maar met een groot hart naar de burger.

Het was een leuke en interessante persoonlijke ervaring om deze lunch meegemaakt te mogen hebben. Ik weet het nu zeker, ik ga mij ook proberen in te zetten voor ONS.

Bedankt raadsleden en burgerleden van ONS Voorschoten.

Marleen Persoon