Wie weet nu precies wat er gaat gebeuren met de zogenaamde 3 Decentralisaties waar zoveel mensen het over hebben?

Wat houdt het in? Wat gaat er gebeuren? Wie raakt het?

In deze en komende colums wil ik daar samen met de lezers verder op ingaan, onder de titel: 3D 4 dummies

Wat er in grote lijnen gaat gebeuren, is dat:

Lees meer: 3D voor dummies, # 1

Op 20 september is het bestuur van ONS Voorschoten voor het eerst sinds het verscheiden van Ferry Rondagh bijeen geweest.

Als belangrijkste agendapunt stond het vervullen van de positie van penningmeester op de agenda.

Het bestuur heeft besloten Adriaan van Ooijen, secretaris als waarnemend penningmeester aan te stellen.

Tevens hebben twee kandidaat bestuursleden zich aangemeld, te weten Ben Luiten en Hans van Kuijk.

Ben wordt algemeen bestuurslid en Hans van Kuijk krijgt de portefeuille communicatie.

Uiteraard moet een en ander in de komende ALV bekrachtigd worden.

Hans Rasch

20 september 2014

Met ontsteltenis heeft het bestuur en de fractie van ONS Voorschoten kennisgenomen van het plotse overlijden van ons bestuurslid Ferry Rondagh. Ferry was vanaf het begin van ONS Voorschoten één van de drijvende krachten van onze vereniging. Eerst als gemeenteraadslid en laatstelijk als penningmeester van de vereniging.

Ferry was een man die midden in het leven stond. Hij was niet alleen politiek actief, maar op vele terreinen waar opkomen voor de rechten en belangen van mensen aan de orde was. Zo was hij onder andere ook voorzitter van de ANBO afdeling Voorschoten en van de Huurdersvereniging van de flat waar hij woonde. Voor zijn maatschappelijke betrokkenheid is Ferry dit jaar onderscheiden als Lid in de orde van Oranje Nassau.

Ferry was ook een erudiet persoon. Zijn huis stond vol met boeken. Hij had een warme belangstelling voor ontwikkelingen in binnen en buitenland en probeerde dit alles bij te houden.

Zijn sigaartjes waren berucht, zijn humor en goede humeur beroemd.

Wij missen in Ferry een groot Voorschotenaar, een goede collega en een warme vriend.

Hans Rasch

9 september 2014