Al geruime tijd is bekend dat het gebruik - zelfs van kleine hoeveelheden - van alcohol de ontwikkeling van de tienerhersenen belemmeren. De risicoleeftijd ligt tussen de 13 en 23 jaar. Dit is de leeftijd waarin kinderen sterke ontwikkelingen doormaken op het terrein van planning, verantwoordelijkheid, en burgerschap ontwikkelen; zij gaan puberen. Het gebruik van alcohol in deze fase richt onherstelbare schade aan in die hersendelen, die zich in deze leeftijd ontwikkelen, waardoor kinderen later als volwassenen, minder goed in staat zijn om te plannen, verantwoordelijkheid te nemen en zich als volwassen burger te ontplooien.

Tegelijkertijd is de minimum leeftijd voor het kopen en gebruiken van alcohol opgetrokken van 16 naar 18 jaar.

Sinds 1 januari 2014 zijn gemeenten verplicht om de Wet Drank en Horeca te handhaven.

Uit een rapportage van de GGD blijkt dat in slechts 14% van de gevallen de verstrekkers van alcohol zich aan de wet houden. Hier ligt een duidelijke taak voor de gemeente.

Uit een onderzoek van de NOS (ANP bericht 14 juli 2014) blijkt dat gemeenten te weinig werk maken van handhaving. Staatssecretaris van Rijn heeft aangekondigd te gaan controleren of gemeenten hun taak als handhaver goed vervullen.

 

Ons Voorschoten is van mening dat de gemeente er naar moet streven om het aantal overtredingen binnen afzienbare termijn terug te brengen tot maximaal 20%.
Om dat te bereiken moet het college met een goed handhavingsplan komen.

Het college heeft in de raadsvergadering van 10 juli 2014 toegezegd zich in te willen spannen om dit doel te bereiken. Zij zal hiertoe nog dit najaar een handhavingsplan presenteren.

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid laat in het najaar onderzoeken of supermarkten, slijterijen, cafés en sportkantines zich houden aan de nieuwe Alcoholwet. Jongeren onder de 18 mogen sinds begin dit jaar geen alcohol meer kopen en in publieke gelegenheden geen alcohol meer drinken. 

Volgens de NOS hebben gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de controle en handhaving, sindsdien nog nauwelijks opgetreden tegen cafés, winkels en jongeren die de regels overteden. De omroep baseert zich daarbij op een eigen onderzoek onder 200 gemeenten. 

Het ministerie inventariseert hoe het staat met het preventie- en handhavingsbeleid van de gemeenten. De resultaten daarvan gaan in september naar de Tweede Kamer, zei een woordvoerder zaterdag. Gemeenten moesten op 1 juli hun plannen klaar hebben. Veel gemeenten hebben meer tijd nodig, bijvoorbeeld om afspraken te maken met omliggende gemeenten.

ANP, 14 juli 2014

Sinds de gemeenten in 2014 de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de handhaving van de wet Drank en Horeca, zijn gemeenten verplicht plannen voor de handhaving op te stellen.

In het voorjaar van 2014 presenteerde de GGD dat het voor jongeren die er duidelijk uitzagen als onder de 18, het heel makkelijk was om in de horeca aan alcohol te komen. In 18 van de 21 keer lukte dat zonder probleem.

ONS Voorschoten ziet hier een duidelijk taak voor de gemeente. Als de GGD het zo makkelijk kan vaststellen, moet een handhavingsteam dat ook kunnen, is daarbij de gedachte.

ONS Voorschoten is dat ook zeer blij met de toezeggingen van het college, bij monde van zowel de burgemeester als van wethouder Nieuwenhuizen. Het college heeft toegezegd zich te willen hardmaken om het aantal overtredingen van 86% nu terug te dringen tot 20% in 2018. Hoe het college dat precies gaat doen, komt te staan in het handhavingsplan dat voor het einde van dit jaar bekend gemaakt gaat worden.

11 juli 2014