Jan SmitVoorschoten is een veilig dorp en dat moet zo blijven. Natuurlijk spelen onze partners zoals politie, brandweer en de ambulancedienst een grote rol, maar zij kunnen dit niet alleen. De gemeente moet haar rol als regisseur waar blijven maken. Zij is verantwoordelijk om alle partijen te binden en open te staan voor voorstellen vanuit onze inwoners. Van onze partners verwachten wij waakzaamheid, dienstbaarheid en professionaliteit. In ieder geval blijven wij pleiten voor 5 wijkagenten waar ons dorp volgens het inrichtingsplan van de nationale politie recht op heeft. Ook willen wij een betere aansturing van onze Boa’s, zodat ook de kleine ergernissen aangepakt worden. 

Maar ONS Voorschoten vindt ook dat niet alleen de overheidsinstanties in ons dorp verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Onze partners hebben de inwoners hard nodig om informatie aan te reiken om het veilig te kunnen houden. U kunt namelijk zelf ook veel doen aan veiligheid. Dat kan bijvoorbeeld door WhatsApp groepen, buurtpreventie en inwoners die bereid zijn om zich aan te melden bij HartveiligWonen en HartslagNu, want daarmee kan het verschil echt gemaakt worden als iedere seconde telt. Heeft u zelf goede ideeën om de veiligheid van ons dorp in stand te houden of nog beter te maken, dan horen wij ze graag en gaan hier met u over in gesprek. 

Komt u naar ONS inloopspreekuur op 21 februari tussen 19.30 en 21.00 uur in de openbare bibliotheek, Wijngaardenlaan 4? 

Dit wil ONS Voorschoten:

  • 5 Wijkagenten in plaats van de huidige 3 
  • Meer zichtbare Boa’s op straat 
  • Buurtpreventie en WhatsApp groepen 
  • Bevorderen toepassing Politiekeurmerk Veilig Wonen 
  • Burgers aanspreken op overhangend groen en hoge bosschages
  • Goede verlichting op straat

HansDMarleen Persoon interviewt inwoners van Voorschoten

Wie ben je? Hans Dijksterhuis ik ben 65 jaar, getrouwd met Carmen zij is ook 65. Wij hebben twee zonen en zes kleinkinderen

Wat doe je? Ik heb twee eigen bedrijven. Een video productie bedrijf; ik maak video, foto,- audio en muziek producties, heel divers van webfilmpjes tot bedrijfsfilms, van evenementen-registratie tot films voor educatieve doeleinden. Vaak wordt tegenwoordig bij sollicitaties een video CV gevraagd en dat doe ik dus ook. Het tweede bedrijf is een interim management werving & selectie bureau. Zo lang ik het naar mijn zin heb ga ik met beide door. Verder ben ik een zeer actieve muzikant. Ik speel in drie bands die allemaal een eigen karakter hebben; FlIRT, dit is een all-round Coverband, ik ben de drummer/zanger, Gigs, akoestische pop- en folk muziek, hier ben ik zanger/gitarist en Laurel Canyon, dit is een tribute aan de hippie tijd in L.A. We spelen vooral jaren ‘60’ en ‘70’ repertoire, ik drum en zing in deze band. 

Waar woon je? In de Vlietwijk, lekker dicht bij het centrum. Wij hebben het hier buiten gewoon naar ons zin en gaan hier nooit meer weg.

Wat vind je van Voorschoten?  Met recht is Voorschoten de Parel aan de Vliet. Voorschoten is mooi, levendig en erg gezellig.

Wat zou je willen veranderen aan Voorschoten of heb je leuke ideeën voor Voorschoten? Voorschoten moet zo groen mogelijk blijven en er mag niet te veel nieuwbouw meer bij komen. Ik ben wat conservatief en hou dingen graag zoals ze zijn. Vernieuwen betekent niet altijd verbeteren.

Met dank aan Hans Dijksterhuis

Lijsttrekker Glenn Zeelt en de nummer zes op de lijst Marleen Persoon overhandigden het verkiezingsprogramma van ONS Voorschoten aan de inwoners van Voorschoten.

Gedurende het afgelopen jaar zijn tientallen inwoners van Voorschoten door Marleen Persoon geïnterviewd voor Groot Voorschoten. Samen vormen zij een afspiegeling van inwoners van Voorschoten.

De titel "Realisme is de toon" is gekozen, omdat de gemeente een bestuursperiode tegemoet gaat, waarin niet alles meer kan en er grote uitdagingen zijn die we met elkaar moeten oplossen.

Dit is het derde programma van ONS Voorschoten sinds de oprichting in 2008. De partij kan geheel onafhankelijk en zelfstandig functioneren, los van landelijke of provinciale partijvisies en zonder ideologische ballast.

Naast de zeven inmiddels vaste uitgangspunten kent het programma 13 hoofdthema's. Ze zijn allemaal belangrijk, maar op de eerste drie plaatsen staan:

  • Direct overleg in Voorschoten,
  • Financieel gezond Voorschoten en
  • Blijvend investeren in jeugd in Voorschoten.

Daarnaast is ook (sociale) woningbouw een zeer belangrijk item.

2018 02 08 IMG 0480 webDirect overleg in Voorschoten vinden wij erg belangrijk. Daar schort het nog wel eens aan in het dorp. Te veel vanuit de ivoren toren, te weinig op de 'werkvloer'.

ONS Voorschoten wil dit zelf doorbreken door de komende vier jaar iedere zes weken een Inloopspreekuur te houden, naast de vele contacten die gelegd worden. ONS wil bereiken, dat het college alle beleidsvoorbereidingen in overleg met partners en inwoners doet. Daar zit veel kennis en ervaring.

Financieel gezond Voorschoten wil zeggen dat er geen uitgaven worden gedaan zonder een gedegen meerjarige  financiering. Dat kan betekenen dat heel goede ideeën uitgesteld moeten worden of niet door kunnen gaan. Maar houdt mensen niet aan het lijntje.

Blijvend investeren in de jeugd uit zich in vele facetten. Goede basisscholen, een actief Centrum voor Jeugd en Gezin behouden, taalachterstanden tijdig opsporen en er wat aan doen natuurlijk, tot het opnieuw openstellen van de jongerenkelder onder het gemeentehuis. 

Opvallend is dat ONS Voorschoten, anders dan de andere partijen, een inhaalslag wil als het om goedkope sociale huurwoningen gaat. Glenn Zeelt daarover: 'Het is inderdaad een zeer belangrijk onderwerp voor ONS. Wachtlijsten van 6 of 7 jaar of langer zijn niet acceptabel. We hopen op een zeer brede steun in de nieuwe gemeenteraad om samen met de woningbouwcorporaties tot een plan te komen.

Wilt u meer weten? Het volledige programma kunt u hier vinden.