42 OGP MartinMarleen Persoon interviewt inwoners van Voorschoten

Wie ben je? Martin Kerkman, ik ben 53 jaar en ik ben getrouwd met Heidi zij is 41 jaar. We hebben een hele leuke en lieve hond Tony.

Wat doe je? Op dit moment heb ik geen werk maar ik sta weer in de start blokken om weer wat te gaan doen. Omdat ik gek ben van de natuur en veel tijd had ben ik samen met Heidi in 2013 een project begonnen hier in onze wijk. We hadden overlast van water en we vonden het straatbeeld saai. Op elke hoek van zo’n vijf straten hier, hebben we daarom tegels weggehaald en zijn we tuintjes gaan maken. We hebben dit samen opgestart met Ralf Pitlo van de gemeente. Nu al 4 jaar onderhouden wij samen alle tuintjes. Er staan veel fruitbomen, kruiden, bloemen en planten die insecten aantrekken. Iedereen die hier woont kan fruit en kruiden overal pakken. Het straatbeeld is geweldig en er zijn veel meer bijen terug gekomen in onze wijk. Verder ben ik graag buiten en wandel veel met Tony.

Waar woon je? Wij wonen in de Stadwijkstraat een fijne rustige straat om te wonen. Als je hier door dit wijkje loopt kan je precies zien waar wij mee bezig zijn.

Wat vind je van Voorschoten? Ik vind Voorschoten een saai dorp maar dat komt door onszelf, omdat wij verder niet zoveel ondernemen. We zijn wel veel buiten in onze wijk bezig met het onderhoud van alle tuintjes. Dit vergt best veel discipline om alles goed bij te houden. Maar wij genieten daar samen heel veel van. Er is niets mooiers dan lekker buiten zijn, met als resultaat een mooier straatbeeld met een terugkomende flora en fauna hier in de wijk.

Wat zou je willen veranderen aan Voorschoten of heb je leuke ideeën voor Voorschoten? Ik zou het leuk vinden als meer buren met ons samen gaan werken zodat het project van heel ons gehele wijkje wordt. Ook fijn om meer gezelligheid te hebben met de mensen die dicht bij je wonen. Ik zou het leuk vinden als ons voorbeeld over wordt over genomen in andere wijken van Voorschoten. Dan zou Voorschoten nog mooier en duurzamer worden.

Met dank aan Martin Kerkman.

Marleen Persoon interviewt inwoners van Voorschoten

Wie ben je? Marijke Klijn - Griffioen, ik ben 57 jaar en al 37 jaar getrouwd met Frits. We hebben twee kinderen Sander (30) en Annemarie (28).

Wat doe je? Ik werk vier ochtenden per week, bij een tandarts aan de balie. Daarnaast werk ik als secretarieel medewerker drie middagen per week, bij stichting “Valk”. Dit is een organisatie die cursussen verzorgt tegen vliegangst. Organiseren is echt mijn ding, daar voel ik mij goed bij. Verder ben ik nu ongeveer 11 jaar voorzitter van scouting groep “Kimball o’Hara”. Ooit is onze dochter op de scouting gegaan, toen heb ik eerst de ouderraad nieuw leven ingeblazen en in de keuken gewerkt als er evenementen waren. Later ben ik doorgerold naar de functie van voorzitter. Ook ben ik zo’n drie jaar voorzitter van Autotocht voor ouderen van dagen. Dit wordt nu al 88 jaar jaarlijks georganiseerd.

Waar woon je? Wij wonen al 12 jaar in de oude Krimwijk. Een hele fijne wijk, dicht bij Voorschoten en bij Leiden. Ik ben geboren aan de oude Leidseweg. Mijn opa is de oprichter van tuincentrum Griffioen, dat is op de plek waar nu de Intratuin staat. Mijn vader heet Henk Griffioen en ik denk dat de echte Voorschotenaren hem wel kennen.

Wat vind je van Voorschoten? Voorschoten is een heerlijk dorp, ik ga hier nooit meer weg. Als ik van vakantie terug kom is het hier echt thuiskomen. Het is een dorp, maar zonder sociale druk; er wordt niet vervelend gesproken over elkaar. Er worden veel activiteiten georganiseerd en je komt altijd wel een bekende tegen. Er is een diversiteit aan bewoners, expats, jong en oud en dat maakt Voorschoten zo leuk.

Wat zou je willen veranderen aan Voorschoten of heb je leuke ideeën voor Voorschoten? Soms maak ik mij zorgen over het voortbestaan van verenigingen nu de subsidie kraan langzaam dicht wordt gedraaid. Activiteiten zullen minder worden en moeilijker te financieren zijn. De medewerkers van “Kimball o’Hara”, netwerken al heel veel om dingen te regelen via andere verenigingen maar tot hoe ver kunnen we hiermee gaan? We zien het aantal vrijwilligers teruglopen en zullen meer afhankelijk worden van giften.

Met dank aan Marijke Klijn - Griffioen

Jan SmitVoorschoten is een veilig dorp en dat moet zo blijven. Natuurlijk spelen onze partners zoals politie, brandweer en de ambulancedienst een grote rol, maar zij kunnen dit niet alleen. De gemeente moet haar rol als regisseur waar blijven maken. Zij is verantwoordelijk om alle partijen te binden en open te staan voor voorstellen vanuit onze inwoners. Van onze partners verwachten wij waakzaamheid, dienstbaarheid en professionaliteit. In ieder geval blijven wij pleiten voor 5 wijkagenten waar ons dorp volgens het inrichtingsplan van de nationale politie recht op heeft. Ook willen wij een betere aansturing van onze Boa’s, zodat ook de kleine ergernissen aangepakt worden. 

Maar ONS Voorschoten vindt ook dat niet alleen de overheidsinstanties in ons dorp verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Onze partners hebben de inwoners hard nodig om informatie aan te reiken om het veilig te kunnen houden. U kunt namelijk zelf ook veel doen aan veiligheid. Dat kan bijvoorbeeld door WhatsApp groepen, buurtpreventie en inwoners die bereid zijn om zich aan te melden bij HartveiligWonen en HartslagNu, want daarmee kan het verschil echt gemaakt worden als iedere seconde telt. Heeft u zelf goede ideeën om de veiligheid van ons dorp in stand te houden of nog beter te maken, dan horen wij ze graag en gaan hier met u over in gesprek. 

Komt u naar ONS inloopspreekuur op 21 februari tussen 19.30 en 21.00 uur in de openbare bibliotheek, Wijngaardenlaan 4? 

Dit wil ONS Voorschoten:

 • 5 Wijkagenten in plaats van de huidige 3 
 • Meer zichtbare Boa’s op straat 
 • Buurtpreventie en WhatsApp groepen 
 • Bevorderen toepassing Politiekeurmerk Veilig Wonen 
 • Burgers aanspreken op overhangend groen en hoge bosschages
 • Goede verlichting op straat

muntstukkenIn een turbulent 2017 heeft de gemeenteraad van Voorschoten, met tegenzin, een meerjarige begroting goedgekeurd die gelukkig instemming van de provincie krijgt. De provincie kijkt nu nog wel op een afstand mee. Raad en college kunnen weer zelf besturen. En dat is belangrijk, want de komende jaren staat er veel op het spel. Zoals de positie van Voorschoten in regionaal verband. En de decentrale invoer van een nieuwe omgevingswet. Daar staat tegenover dat de nieuwe begroting pijnlijke consequenties heeft voor Voorschoten. Hoe is dat gekomen en welke les moet een nieuwe raad na 21 maart hier uit trekken?

Er is in de raad, waar ONS Voorschoten ook deel van uitmaakte, de afgelopen jaren te weinig aandacht geweest voor de dekking van uitgaven. Als je niet een keer “Nee” zegt tegen op zich goede plannen, dan gaan kosten en baten al snel uit de pas lopen. In veel breder kader, wereldwijd, is er een cultuur ontstaan waarin de totale schuld alleen maar toe neemt. De rente is laag, weinig zorgen voor de toekomst. Ook in Voorschoten maakten wij deel uit van die cultuur: er is ingeteerd op reserves en er is onvoldoende gekeken naar de lange termijn.

Het is zaak dat de gemeenteraad zich de komende jaren terughoudend opstelt als het gaat om het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen. Als er geen nieuw budget gevonden wordt, dan zijn de mogelijkheden voor nieuw beleid voorlopig beperkt. Anders zal de provincie zich in no time wederom melden. Op kousen voeten of als een stoomwals: wij gaan het liever niet afwachten. Naar verwachting heeft de gemeente eind 2021 een totale schuld 32 miljoen euro. Dat is na de aflossingen die de komende vier jaar zijn begroot. Het is normaal als overheden schulden hebben, dat is al eeuwen zo. Maar ONS Voorschoten wil na de verkiezingen van 21 maart samen met andere partijen in de gemeenteraad de vinger scherp aan de pols houden. De rente is nu historisch gezien extreem laag. Indien de rente in de toekomst gaat stijgen, dan kunnen we niet de andere kant op kijken. Samengevat: de nieuwe raad en college gaan een lastige periode tegemoet. Er zal veel tijd gestoken moeten worden in het maken van zorgvuldige afwegingen, de middelen zijn beperkt en de ambities groot. Daarbij mogen wij worden afgerekend op efficiëntie en effectiviteit van besluiten, binnen de kaders die er zijn.

ONS doel:

 • Een sluitend huishoudboekje hanteren
 • Voldoende reserves aanhouden om tegenvallers op te vangen
 • De gemeentelijke schuldenlast verder omlaag brengen
 • Tarieven kostendekkend maken
 • Complete en begrijpelijke rapportages aan de gemeenteraad

Het afgelopen jaar stond in het teken van het opstellen van nieuwe begroting voor Voorschoten. 

Het is bekend, maar toch. Toen de begroting voor 2017 door de Provincie werd afgekeurd, kwam dat voor allen als een verrassing. Enkelen hadden wel inhoudelijke redenen om de begroting af te wijzen, maar niemand zag de technische tekortkomingen.

Uit de analyse van de provincie bleek dat in november 2007 een begroting was vastgesteld met vergaande effecten, die uiteindelijk zou leiden tot een situatie waar de structurele dekking voor de vaste uitgaven 3 miljoen tekort schoot.

Deze situatie kon ontstaan doordat enerzijds door een gebrek aan bestuurlijke ruggengraat wel “ja” gezegd werd tegen de uitgave, niet gezorgd werd voor de dekking: de rente en aflossing en anderzijds door gebrekkige bestuurlijke informatievoorziening. 

De herstelbegroting moet dit evenwicht herstellen. Maar tegen welke prijs? En zijn we nu uit de problemen?

Om een neerwaartse trend om te buigen, ontkomen we er niet aan hard te snijden in de uitgaven, nu waar dat nu kan en op termijn waar dat op termijn kan.

Uiteraard heeft het de voorkeur om zoveel mogelijk in eigen vlees te snijden, maar op de korte termijn schiet dat niet op. Dus doen de omheiningen op korte termijn het meeste pijn in subsidies en in de inzet van externe bedrijven (met name in het onderwijsniveau van de openbare ruimte).

We hebben dus wel een begin gemaakt, maar we zijn nog lang niet uit de problemen. De komende jaren moeten in het teken staan van het bezuinigen op de eigen organisatie, zodat er genoeg overblijft voor de gemeenschap van Voorschoten.

Dat geldt niet alleen de gemeente, maar ook voor organisaties die te sterk subsidies afhankelijk zijn geworden. Ook zij zullen moeten leren om meer op eigen benen te staan. Ook deze organisaties, zoals met name het zwembad en de kinderboerderij zullen hun inkomsten en uitgaven zodanig moeten aanpassen dat zij veel minder afhankelijk zijn van de subsidiestroom vanuit de gemeente. Ook zij moeten de komende tijd besteden aan het bereiken van een meer gezonde bedrijfsvoering. Niet omdat zij het fout hebben gedaan, maar omdat zij voor velen dierbaar zijn en behouden moeten blijven voor de gemeenschap.

Want ook al ligt de oorzaak bij de bestuurscultuur van de gemeente, de oplossing kan niet bereikt worden zonder ons allemaal.

De Fractie van ONS Voorschoten hamert al jaren op een solide financieel beleid. Desondanks zagen ook wij niet aankomen dat we zo diep in de financiële problemen gezakt waren.

We hebben te maken met een structureel tekort van 3 miljoen! Dat poetsen we niet zomaar weg.

In de afgelopen 15 jaar zijn keuzes gemaakt, waar we nu nog steeds de rekening van betalen. De provincie schijnt al vanaf 2008 gesignaleerd te hebben dat het niet goed ging in Voorschoten, maar daar hoorden wij als raadsleden niets van

De eerste prioriteit is het hervinden van een goed evenwicht in de begroting. Daarbij ontkomen we niet aan zeer pijnlijke maatregelen.

Maar tegelijkertijd moeten we werken aan een op langere termijn gezonde huishouding.

De eigen organisatie blijft zeker niet buiten schot. Er is geen ruimte voor heilige huisjes.

Wij nodigen iedereen uit op onze bijeenkomst op 5 april aanstaande, waarin wij verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes en in debat willen gaan over de toekomst van Voorschoten. (Zie ook de agenda op onze website).

 

In de commissie Burger en bestuur is vorige week donderdag de toekomstvisie voor de Leidse regio besproken.
De commissieleden werd gevraagd vooral te concentreren op de inhoud en niet op de vorm.
Maar vorm en inhoud liggen veelal in elkaars verlengde.

Je hoefde geen raketgeleerde te zijn om te zien dat met de toekomstvisie een olifant in de kamer werd gezet en die heet : “Fuseren tot Groot Leiden”
De commissie benoemde deze olifant gelukkig en besloot dat Voorschoten uiteraard graag met Leiden willen samenwerken waar dat nuttig en nodig is, maar dat de Voorschotense gemeenteraad daar over moet kunnen beslissen.

Lees meer: Toekomstvisie Leidse regio en verder.......

De gemeente Voorschoten wil oprecht dat burgers beter betrokken worden bij belangrijke keuzes en ontwikkelingen.

Voorbeelden waar het fout ging, waren er helaas teveel: Parkeren bij het Station, Verkeer in de Nassauwijk, Verkoop van pand aan de van der Waalslaan.

En zoals bureaucratische organisaties dat doen, is er een werkgroep in het leven geroepen, gevormd uit leden van de gemeenteraad. En zoals dat dan gaat, begint de werkgroep met het beschrijven van wat dat is: Burgers betrekken. 

Helaas wordt iets wat gewoon moet zijn - een werkwijze of een houding - met deze aanpak al snel een procedure, met stappen en criteria. Gaat dat werken? Waarom zou het nu wel werken, terwijl we al 7 jaar geleden een procedure met procesbeschrijving hebben gemaakt?

Ook (al dan niet ludieke) ideeën om "in de wijk" te vergaderen. Gasten uit te nodigen, jongeren debatten te organiseren. Dat gaat het ook niet worden.

ONS Voorschoten is van mening dat het betrekken van belanghebbenden (inwoners, omwonenden, organisaties en verenigingen, maatschappelijke clubs en instellingen, bedrijven en anderen) tot een grondhouding dient te behoren. Een grondhouding die moet leiden tot een aanpak met maximaal draagvlak. En tot voorstellen aan de gemeenteraad, waar dat draagvlak al bij geborgd is.

Het is de taak van de gemeenteraad om dit te eisen van het college en de ambtelijke organisatie. Toon aan dat er draagvlak is bij ieder relevant voorstel dat van het college komt. Dat is de taak van collegeleden: zorg voor voldoende draagvlak voordat het tot een voorstel aan de gemeenteraad komt.

Het is net als fatsoen. Daar is geen regel voor. Dat kan je niet in procedures en regels vatten. Dat moet je gewoon hebben (doen). 

De gemeenteraad van Voorschoten werd vanavond bijgepraat door de heer Eelco Brinkman, die als boegbeeld en trekker van een werkgroep voor de zogenaamde G5 langs de gemeenten trekt om een "mentaal commitment" te verkrijgen.

Waar gaat het om? 

De zelfbenoemde G5 is een beoogd verband van vijf gemeenten rondom Leiden. Het gaat dan om Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten.

De presentatie van de heer Brinkman ("een praatmodel met focusthema") vertelde wat de werkgroep gaat doen. Tevens vertelde hij hoe de werkgroep dat denkt aan te pakken. De belangrijkste vraag bleef echter onbeantwoord: Waarom doen we dit en waarom in deze samenstelling.

Vele raadsfracties brachten naar voren dat de inwoners van Voorschoten uitermate gericht zijn op de omgeving en ook graag willen samenwerken, wanneer dat nuttig is. Maar daar hadden we geen werkgroep voor nodig die bezig is om een nieuwe samenwerkingsstructuur op te richten.

Een typisch voorbeeld van "oplossing zoekt probleem"?

Tijdens de jaarlijkse behandeling van de begroting van de gemeente Voorschoten heeft ONS Voorschoten zich kritisch uitgelaten over een aantal voorbeelden van slecht en onvoldoende communiceren.

Zo heeft het college bij herhaling verzuimd de raad tijdig te informeren over zaken die op dat moment van belang waren. Zoals toen de raad en burgers werd voorgespiegeld dat er te kiezen viel uit vier varianten voor het uitwerken van parkeer ruimtes bij het station, terwijl tegelijkertijd bekend was bij het college dat slechts één variant gesubsidieerd kon worden.

Zo discussieerde de raad heftig over de financiële situatie van Voorschoten op basis van een rapportage van het college, een stresstest. Deze rapportage toonde een somber beeld. Terwijl tegelijkertijd bij het college bekend was, dat de informatie niet klopte.

Het college moet haar eigen politieke sensitiviteit verbeteren. Wel kan ONS Voorschoten het college helpen door enkele eenvoudige vuistregels voor het aanbieden van informatie aan de raad.

Het was een vreemde situatie.

Het college vraagt de raad of er een beleid ontwikkeld mag worden waaraan aanvragen voor het vestigen van gokgelegenheden getoetst kan worden.

ONS Voorschoten vindt dat een goed idee. Zo hoeft het college niet bij iedere aanvraag naar de gemeenteraad en kan het aan de hand van vastgesteld beleid netjes ja of nee zeggen.

Vreemd genoeg was de meerderheid van de raad het daar niet mee eens. Zij vonden dat het college geen beleid mocht ontwikkelen, met als argument dat gokken in Voorschoten niet zou moeten mogen. Maar dat had nu juist de inhoud van het beleid kunnen worden. Door niet in te stemmen met het opstellen van beleid, dwingt de raad het college om bij volgende gelegenheden (en die zullen er komen) weer naar de raad te gaan met dezelfde vraag. Omdat zonder beleid het college geen gefundeerd nee mag zeggen tegen een aanvraag.

Overigens over het gokken zelf, daar denkt ONS Voorschoten genuanceerd over. Aan de Ondernemende kant ziet ONS Voorschoten de economische impuls en de werkgelegenheid. Aan de Sociale kant ziet ONS Voorschoten de risico's van gokverslaving en het aantrekken van criminaliteit (met name witwassen). Daarom zou ONS Voorschoten als beleidsregel op willen nemen, dat het niet in de bebouwde kom zou moeten mogen, maar wellicht - onder voorwaarden - aan de randen van het dorp.

Wedden dat de vraag binnen twee jaar terug komt?

Voorschoten is vorige week vrijdag geplaatst voor de situatie dat de crisisopvang van de gemeente in de sportzaal de Vliethorst geclaimd werd door het COA.

Niemand heeft gevraagd om vluchteling te worden en niemand is blij met de situatie. Maar ONS Voorschoten is erg trots op de wijze waarop onze gemeente snel en adequaat in kon spelen op deze situatie.

Trots op de wijze waarop het Rode Kruis en Vluchtelingen werk in slechts enkele uren een noodopvang in de sporthaal heeft in kunnen richten. Trots op de vele initiatieven die op gang zijn gekomen om "iets" te doen voor deze mensen, die huis en haard hebben moeten verlaten om een veilig heenkomen te zoeken voor zichzelf en hun gezinnen.

Wij zijn een rijk en welvarend dorp en voelen de morele plicht om mensen in nood te helpen. Dat maakt mede dat Voorschoten tot de 10 beste gemeenten om in te wonen behoort.

Bij het kijken naar de financiële situatie van een gemeente, is het van belang op basis van de feiten een politieke mening te formuleren.

Maar zonder goede kennis van de begrippen, kunnen de feiten niet begrepen worden en komt de politieke conclusie in het luchtledige te hangen.

Dus eerst een paar begrippen:

Lees meer: De financiële situatie van Voorschoten

Een groot deel van de oppositie (D66, GrL en SP) doet het voorkomen alsof de coalitie (ONS Voorschoten, VVD en CDA) iets te verbergen heeft. Dat de coalitie geen interesse heeft om de oorzaak van de financiële situatie te weten te komen en zelfs de rekenkamer er niet voor wil inschakelen.

Tja, ... zo kan je het ook draaien, wanneer je zelf geen interesse in de feiten hebt.

Deze coalitie is gedeeltelijk een voortzetting van de vorige (ONS Voorschoten en VVD), waarin ook D66 leden onder de vlag van ONS Voorschoten deel van uitmaakten. In de vorige collegeperiode is onderkend dat de financiële situatie kwa structuur ongezond was. Duidelijk was dat er teveel geld besteed werd aan afschrijvingen (kapitaalslasten) en dat daar nodig wat aan gedaan moest worden. Ook was duidelijk dat de projectadministratie transparanter moest. Er waren op dat moment ook veel grote en dure projecten in uitvoering die afgerond moesten worden. Denk aan de vernieuwing van de basisscholen. 

Lees meer: Waarom de coalitie een goed en helder financieel beleid wil

De gemeenteraad buigt zich over een groot aantal zaken. Dat kan gaan van het beslissen over de inrichting van een woonwijk tot het opnemen in de gemeentelijke verordening van een door de wetgever reeds vastgestelde verandering.

Dat maakt het werk als raadslid boeiend en afwisselend. Maar soms ook wel ingewikkeld en frustrerend. 

Zo moest de gemeenteraad zich in november 2014 een mening vormen over ruim duizend pagina's over de invoering van de Jeugdwet, de AWBZ en de Wet Werk en Bijstand. Niet dat de gemeenteraad daar veel zeggenschap over kreeg, maar toch. De inhoud was heel erg technisch en ingewikkeld, maar blijkbaar was het noodzakelijk dat al die stukken door de gemeenteraad vastgesteld moesten worden.

Lees meer: Waar gaat het over?

ONS Voorschoten is enthousiast over het voornemen van de gemeente om burgers beter en vooral tijdiger te betrekken bij ontwikkelingen die van belang zijn.

We hebben dan ook een aantal voorbeelden gehad, waar juist het niet, of te laat betrekken van inwoners tot ongelukken heeft geleid. Denk maar aan de voorgenomen verkoop van gemeentelijke panden, die tot een ware oploop in het gemeentehuis geleid heeft. Met het intrekken van het voorstel tot gevolg. Zie ook het artikel Beter ten halve gekeerd

Lees meer: Inspraak of napraten? Samenspraak!

Zou u een dak vervangen, wanneer dat nog niet nodig is?

De commissie Planning en Control van de gemeenteraad boog zich over deze vraag.

In het verleden was het de praktijk om grote investeringen (wegen, bruggen, riool, gemeentelijke panden, wagens en ICT) te vervangen op het moment dat de geplande levensduur verstreken was.

Hierdoor is in het verleden regelmatig meer geld uitgegeven dan eigenlijk nodig was. De commissie is van mening dat we eigenlijk per situatie moeten bekijken of het echt nodig is om tot vervanging over te gaan. Ook het college is van die mening toegedaan.

Dat is goed voor Voorschoten en ONS Voorschoten maakt zich hier hard voor.

Gisteravond (5 maart 2015) stond het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 op de agenda van de gemeenteraad en deze werd als hamerstuk afgehandeld.

Dit zou de indruk kunnen wekken dat dit niet zo’n heel erg belangrijk stuk is, maar het tegendeel is waar. Het deed het stuk eigenlijk ook geen recht, want het is een prima nota. Compliment hiervoor aan het college, maar vooral ook aan de ambtenaren die de nota hebben ontwikkeld.

De kwaliteit van de nota is dus ook enige reden waarom dit stuk als hamerstuk is afgedaan. Het een heel duidelijke beleidsnota is waarin de rollen en de verantwoordelijkheden van alle partners helder staan beschreven. Belangrijk is ook dat de regierol van de gemeente helder is verwoord.

Lees meer: Een veilig Voorschoten

De afgelopen weken bereiken ons alarmerende berichten over de financiële positie van de gemeente Voorschoten.

De gemeente zou aan de rand van het bankroet staan. De provincie zet de gemeente onder druk. Er is geen ruimte meer voor mooi, leuk, of sociaal; bezuinigen is het credo.

Laten we eens kijken wat er wel en wat er niet aan de hand is. Kijkt u mee?:

 • Volgens de najaarsnota gaat 2014 afgesloten worden met een overschot van K€ 180, waarvan € 30 structureel.
 • Volgens de begroting gaat 2015 afgesloten worden met een overschot van K€ 280.
 • Alle toekomstige bekende grote uitgaven zijn geïnventariseerd en voorzien van een gereserveerd stuk vermogen van K€ 18.
 • Alle risico’s die bedacht konden worden zijn in kaart gebracht en geraamd op een totaal van M€ 2,6. En voor dit bedrag is geld apart gezet.
 • Alle bezittingen die niet verkocht kunnen worden, zijn van de balans afgehaald.

En dan blijft er een vrij besteedbaar vermogen over van M€ 2.

Lees meer: Hoe arm is Voorschoten?

ONS Voorschoten is blij met de begroting voor 2015 van de gemeente Voorschoten.

ONS Voorschoten is Ondernemend èn Sociaal. Dat zit niet alleen in onze naam, maar is doordrongen in al ons handelen en spreken.

Wij geloven in de kracht van mensen, maar wij vinden ook dat diegenen die het niet alleen kunnen redden, een steuntje in de rug verdienen.

Daarom zijn wij er erg trots op, dat mede dankzij ONS Voorschoten de ondersteuning aan jonge kinderen met een taalachterstand (de VVE) behouden blijft.

Ook de toezegging van het college, mede op aandringen van ONS Voorschoten, om nu stappen te zetten naar slimmere openbare LED-verlichting.

We staan aan de vooravond van een hele belangrijke taak. De zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten.

Lees meer: Begroting 2015

De laatste jaren is er flink wat veranderd in politieland en naar de mening van ONS Voorschoten niet altijd ten gunste van onze inwoners. Vroeger werd vanuit een "eigen" politiebureau, bemenst met lokaal bekende en betrokken dienders de criminaliteit en overlast bestreden. Even binnenlopen om informatie te halen of te brengen kon op ieder moment van de dag. ONS Voorschoten heeft zich altijd ingespannen om dit te behouden, maar vandaag de dag bestaat alleen nog de mogelijkheid om op afspraak in contact te komen met een agent. Toevallig een diender tegen het lijf lopen in ons dorp is ook geschiedenis. Kennen en gekend worden is kennelijk voor het "nieuwe" korps geen lijfspreuk meer. Onze dienders zijn, net zoals alle dienders van de kleinere gemeenten rond Leiden gecentraliseerd in een drietal Leidse bureaus. Dat hierdoor een waterbedeffect ontstaat is evident. De (kleine) criminaliteit verplaatst zich meer en meer naar de buitengemeenten. Voor de meest basale politietaken is niet of nauwelijks tijd. Parkeeroverlast, hondenpoep en evenementen heeft bij de politie geen aandacht. Om dit nog enigszins het hoofd te kunnen bieden heeft de gemeente zelf een aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren aangesteld. U begrijpt, een kostbare, maar noodzakelijke zaak.

Lees meer: Politiezorg of zorg voor politie?

Voorschoten maakt deel uit van Holland Rijnland dat sinds 2002 op basis van een inventarisatie van knelpunten in de regio een programma van afspraken heeft gemaakt.

Daarin is onder meer gekozen voor één woonvisie, één woonruimteverdeling, één bouwscenario, één bedrijventerreinenstrategie, één regionaal verkeers- en vervoersplan en het gezamenlijk oppakken van de regionale ontwikkeling op het terrein van groen. In 2004 heeft de gemeenteraad van Voorschoten ingestemd met deze regionale afspraken. Het voordeel voor de deelnemende gemeenten is om gemeentegrens-overstijgende thema's aan te kunnen pakken. Verkeer houdt namelijk niet bij de gemeentegrens op. Mensen wonen en werken waar het kan en voor woningzoekenden is het een goede zaak, dat zij uit een regionaal aanbod kunnen kiezen in plaats van uitsluitend binnen de eigen gemeente.

Lees meer: Sociale woningbouw in de regio

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid laat in het najaar onderzoeken of supermarkten, slijterijen, cafés en sportkantines zich houden aan de nieuwe Alcoholwet. Jongeren onder de 18 mogen sinds begin dit jaar geen alcohol meer kopen en in publieke gelegenheden geen alcohol meer drinken. 

Volgens de NOS hebben gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de controle en handhaving, sindsdien nog nauwelijks opgetreden tegen cafés, winkels en jongeren die de regels overteden. De omroep baseert zich daarbij op een eigen onderzoek onder 200 gemeenten. 

Het ministerie inventariseert hoe het staat met het preventie- en handhavingsbeleid van de gemeenten. De resultaten daarvan gaan in september naar de Tweede Kamer, zei een woordvoerder zaterdag. Gemeenten moesten op 1 juli hun plannen klaar hebben. Veel gemeenten hebben meer tijd nodig, bijvoorbeeld om afspraken te maken met omliggende gemeenten.

ANP, 14 juli 2014

Sinds de gemeenten in 2014 de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de handhaving van de wet Drank en Horeca, zijn gemeenten verplicht plannen voor de handhaving op te stellen.

In het voorjaar van 2014 presenteerde de GGD dat het voor jongeren die er duidelijk uitzagen als onder de 18, het heel makkelijk was om in de horeca aan alcohol te komen. In 18 van de 21 keer lukte dat zonder probleem.

ONS Voorschoten ziet hier een duidelijk taak voor de gemeente. Als de GGD het zo makkelijk kan vaststellen, moet een handhavingsteam dat ook kunnen, is daarbij de gedachte.

ONS Voorschoten is dat ook zeer blij met de toezeggingen van het college, bij monde van zowel de burgemeester als van wethouder Nieuwenhuizen. Het college heeft toegezegd zich te willen hardmaken om het aantal overtredingen van 86% nu terug te dringen tot 20% in 2018. Hoe het college dat precies gaat doen, komt te staan in het handhavingsplan dat voor het einde van dit jaar bekend gemaakt gaat worden.

11 juli 2014