Afdrukken

ONS Voorschoten is verheugd met het besluit van het college van B&W om in het vervolg de schoonmaak en andere diensten in en rondom het gemeentehuis van Voorschoten uit te laten voeren door mensen met een arbeidsbeperking.

Deze mensen worden via de Sociale Werkvoorziening ingezet en kunnen op deze manier participeren in de samenleving.

ONS Voorschoten gelooft in de eigen kracht van mensen. Maar wij geloven ook dat mensen, die het niet alleen redden, een steuntje in de rug verdienen. En dat is precies wat hier gebeurt. De gemeente Voorschoten geeft als grote werkgever het goede voorbeeld.

Kijk, dat werkt!