Sinds 2015  zijn Gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg,

 

Ans Schrijver van ONS Voorschoten: “ Eigenlijk zijn we allemaal verantwoordelijk om te zorgen dat  gezinnen niet in de problemen terecht hoeven te komen.  Maar soms  is dat helaas onvermijdelijk,  soms weten we ook niet wat er in een gezin speelt en soms is het moeilijk om een gezin dat door zwaar weer gaat daadwerkelijk te helpen. Daarom is het goed dat het Centrum Jeugd en Gezin ( CJG) stevig is neer gezet door onze wethouder Bianca Bremer met als  mijlpaal  op 16 januari de ondertekening  van de samenwerking overeenkomst tussen het CJG en de gemeente Voorschoten. Een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken gemaakt zijn die ervoor zorgen dat kinderen veilig en prettig kunnen opgroeien in Voorschoten. Ik ben daar oprecht blij mee”

 

Het Centrum Jeugd en Gezin staat ten alle tijden paraat om gezinnen of gescheiden ouders die vragen hebben over opvoeden van kinderen of andere kleine e.o grote c.q. complexe vragen te beantwoorden.

 

Niet alleen voor ouders met  kinderen  maar ook voor jong volwassenen tot 27 jaar is het Centrum Jeugd en Gezin actief  Ans Schrijver : “Wethouder Bianca Bremer  gaf tijdens de commissie vergadering Mens en Samenleving van donderdag 19 januari ook aan dat het streven er is om elk gezinslid van 0 tot 100 jaar dat een steuntje in de rug kan gebruiken, passend te helpen.

Dat is een fantastisch streven van onze wethouder, want we kunnen beter voorkomen dan genezen en op deze manier zeer preventief werken”

 

Binnen het Centrum Jeugd en Gezin werken veel specialisten en professionals , zij kunnen gezinnen die steun nodig hebben adequaat, snel en dichtbij helpen. Voor aanvraag van hulp is geen verwijsbrief van een huisarts nodig. Kortom, het is laagdrempelig.

Tijdens een goed bezochte en gezellige nieuwjaarsborrel, sprak voorzitter Hans Rasch over de situatie waarin Voorschoten zich op dit moment bevindt.

Het preventief toezicht vanuit de provincie komt doordat de gemeente geen goede balans heeft weten te behouden tussen de structurele uitgaven en inkomsten. Eenvoudig gezegd: een deel van de vaste inkomsten wordt gedekt door incidenteel geld. Hierdoor is het huishoudboekje van de gemeente niet duurzaam in evenwicht. En daar krijgt de gemeente tot 31 maart de tijd voor om dit te herstellen.

De komende weken zal overeenstemming gevonden moeten worden over de oorzaak van de problematiek, waarna begonnen kan worden met het maken van een herstelplan. Op dit moment zijn er een aantal symptomen, zoals het verschil tussen de structurele uitgaven en inkomsten, het teveel aan 30 fte ambtenaren ten opzicht van een vergelijkbare organisatie, het gebrek aan samenhang tussen de ambtelijke adviezen en de tekortschietende ondersteuning van de bestuurlijke processen. De uitdaging is nu om uit deze symptomen de diagnose te kunnen stellen, zodat het behandelplan opgesteld kan worden.

Behalve de problematiek van de gemeente is ook gesproken over de overdracht van de voorzittershamer van de fractie van Alphons Eversteijn aan Hans Rasch.

Hoewel de receptie officieel om 18.30 afgelopen was, waren er tot laat in de avond nog partijleden gebleven voor de "nazit".

We maken bijzondere tijden mee. Waar de wereld buiten Voorschoten in brand lijkt te staan, broeit en smeult het binnen Voorschoten ook behoorlijk.
 
Berichten over fusies met Wassenaar, Leiden, of zelfs Leidschendam-Voorburg verschijnen in de pers.
Voorschoten is failliet, op de rand van de afgrond, in zwaar weer, onder curatele, college moet aftreden. Kies maar uit. 
 
Maar ook een lichtpuntje: in een zeldzame sfeer van saamhorigheid besloot de gemeenteraad in een bijzondere bijeengeroepen raadsvergadering dat we met alle partijen gezamenlijk gaan zoeken naar een oplossing.
En ook: tientallen handen hebben de afgelopen dagen een kerstkaart bij duizenden adressen in Voorschoten in de bus gedaan. Hartelijk dank voor al die vrijwilligers die weer en wind hebben getrotseerd om onze boodschap over te brengen.
 
Namens het bestuur van ONS Voorschoten, nodig ik alle leden, vrienden en sympathisanten van ONS Voorschoten uit voor een nieuwjaarsborrel op 20 januari in Huize Topaz Vlietwijk, Professor Einsteinlaan 2, 2251 VG Voorschoten.
 
Het bestuur wil dan samen met u een glas heffen op 2017. Maar tegelijkertijd zullen wij onze visie op de huidige bestuurlijke situatie met u delen.
Ook een mooie gelegenheid om met uw raadsleden in gesprek te gaan.
 
We zien u graag op 20 januari om 16.30 uur op Professor Einsteinlaan 3, Voorschoten
 
Hans Rasch
Voorzitter ONS Voorschoten

 

Sinds investeringsmaatschappij Amvest in 2014 plannen voor het leefbaar maken van het Beresteijn-complex heeft gepresenteerd, vinden er gesprekken plaats tussen omwonenden, Amvest en de gemeente.

Op 26 november heeft het college een brief aan de gemeenteraad gestuurd, waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de voortgang op dit dossier.

Deze brief was voor ONS Voorschoten aanleiding om Beresteijn te willen agenderen voor de commissie WRG (Wonen,Ruimte en Groen), want de brief leidde tot zorg en vragen. Inmiddels staat het geagendeerd voor donderdag 12 januari.

De provincie Zuid Holland heeft de begroting van de gemeente onvoldoende bevonden. Het gaat er om dat uit de begroting voor de jaren 2017 - 2020 blijkt, dat de vaste uitgaven voor de komende jaren, afgezet tegen de vaste inkomsten tekorten vertonen van 1 tot 2,4 miljoen per jaar. Dat kan natuurlijk niet lang goed gaan en is alleen mogelijk door geld te lenen, waardoor de schulden ook steeds hoger oplopen.

Hoe is dit zover gekomen?

Voor het ontstaan van deze situatie is niet zo snel één dader aan te wijzen. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van de gehele raad, die in wisselende samenstelling gedurende de afgelopen 15 jaar keuzes heeft gemaakt die hebben geleid tot de huidige situatie. Daar lopen wij niet voor weg.

1e. Structurele kosten van de ambtelijke organisatie: