Voorschoten, 8 december 2016


Een extern bureau heeft een onderzoek uitgevoerd naar de bestuurskracht van de gemeente Voorschoten.
ONS Voorschoten heeft kennis genomen van de resultaten van dat onderzoek. Veel zaken gaan goed, sommige moeten echter veel beter, dat verdienen onze inwoners ook. Er is werk aan de winkel aan zaken waar ONS Voorschoten zich al langer zorgen over maakt!
Fractievoorzitter Alphons Eversteijn : “Met name de aansturing van de werkorganisatie Duivenvoorde die zowel voor Wassenaar al Voorschoten werkt, moet strakker en eenduidiger. Als beide gemeentes bereid zijn kritisch te kijken naar verschillen in beleid en als er een eenhoofdige leiding komt kan dat een aanzienlijke besparing opleveren. Om die eenhoofdige leiding vraagt ONS Voorschoten al jaren.”
ONS Voorschoten gelooft in de meerwaarde van samenwerken. Maar wel alleen op die terreinen waar geen lokale kennis voor nodig is. Daarom zal ONS Voorschoten pleiten voor zo concreet mogelijke vervolg stappen om Voorschoten sterker en gezonder te maken en om te voorkomen dat Voorschoten financieel in de gevarenzone komt. Een zelfstandig Voorschoten is alleen mogelijk met een daadkrachtig bestuur en een goedlopende werkorganisatie. En uiteraard met een door de Kroon benoemde burgemeester

 

Er wordt regelmatig de vraag gesteld: Kan een "kleine" gemeente als Voorschoten wel zelfstandig blijven?

Een interessante vraag, vooral omdat er geen eenduidig antwoord op is. Wanneer de grote landelijke partijen het willen, verliest Voorschoten zijn zelfstandigheid. Daar is geen kruit tegen gewassen. Minister Plasterk heeft bij zijn aantreden als minister van Binnenlandse Zaken al gezegd dat gemeenten met minder dan 100.000 inwoners geen bestaansrecht zouden hebben. Zij moesten maar fuseren - of opschalen, zoals dat in het jargon heet.

ONS Voorschoten spreekt zijn waardering uit voor het feit dat het college onder de moeilijke omstandigheden er in geslaagd is een sluitende begroting aan te bieden.

Bezuinigen doet pijn. Daarom stellen wij samen met onze coalitiepartners VVD en CDA voor de bezuinigingspijn enigszins te verzachten door middel van een amendement dat wij gedrieën aanbieden.

Wanneer wij de balans opmaken zien wij een overwegend sterk opererend college dat belangrijke dingen gedaan weet te krijgen. Zo zien wij, zonder uitputtend te willen zijn:

ONS Voorschoten wil bevorderen dat er een open en groene Duivenvoorde corridor komt.

Hier werken we al twee collegeperioden hard aan door het kopen en slopen van kassen. De financiering moet komen door de verkoop van een beperkt aantal percelen. Wanneer andere financieringsbronnen in beeld komen, zijn we daar uiteraard voor. Want het doel is niet het bouwen van huizen, maar het creëren van een groene corridor.

"VVD en CDA: actie Cuypersgenootschap leidt tot ongewenste vertraging bouw zorg-woningen"

Aldus een kop in Groot Voorschoten van 1 september 2016.  Het artikel citeert een persbericht van VVD en CDA over de Moeder Godskerk.

Wat is er aan de hand? 

De Moeder Godskerk is eigendom van de RK Kerk in Voorschoten. Dit kerkgenootschap heeft de kerk niet meer in gebruik en wil het gebouw laten slopen en zorgwoningen op die plek laten bouwen.

ONS Voorschoten steunt die plannen.

Maar inmiddels heeft het Cuypersgenootschap bij de gemeente Voorschoten een aanvraag ingediend om het gebouw tot monument te verklaren.

De gemeente mag dit verzoek niet naast zich neer leggen en moet daar serieus op reageren.

Het is jammer dat dit zo loopt en het zal helaas waarschijnlijk tot vertraging leiden.

Vertraging die te voorkomen was geweest.

De eigenaar van het pand, de RK kerk in Voorschoten, moet een gedegen plan maken waaruit moet blijken dat behoud van het pand economisch niet haalbaar is en dat dus sloop en nieuwbouw een betere optie is.  Als het Cuypersgenootschap dat plan steunt, maakt sloop en nieuwbouw een kans.

De  VVD en CDA stellen in hun persbericht:

" De VVD en CDA zien liever geen onnodige (juridische) procedure die alleen maar tot extra tijd en geldverspilling leiden...."

Dat is helaas een miskenning van de inmiddels ontstane noodzaak om serieus om te gaan met de aanvraag van het Cuypersgenootschap.

Uiteraard had ook ONS Voorschoten liever gezien dat voortgang zou kunnen worden gemaakt met sloop en nieuwbouw.

Wij hopen dat de RK kerk in Voorschoten snel met een goed doortimmerd plan komt, opdat er zorgwoningen kunnen komen op de plek van de Moeder Godskerk.

Bart de Beer.

01-09-2016.