Hoe krijgen we de gemeente uit de nee-stand en in de ja-stand? Dat was één van de inspirerende vragen die aan de basis lagen van het coalitie programma waarmee ONS Voorschoten samen met de VVD en het CDA een college heeft gevormd.

ONS Voorschoten gelooft in de eigen kracht van mensen. Daar hoort een houding bij van “Ja graag, mits …” in plaats van het vroegere “nee liever niet, tenzij …”. Wilt u een feestje organiseren? Wilt u iets voor de buurt doen? Ja graag, mits u het veilig doet en goed afstemt met diverse belanghebbenden.

ONS Voorschoten is dan ook behoorlijk geschrokken van de krantenkop “Bange gemeente wil van speeltuin af” in het Leidsch dagblad van 29 maart jongstleden. In plaats van de reactie “Fijn dat u dat organiseert. En laten we even vaststellen dat de buren er achter staan en dat de toestellen veilig genoeg zijn”, eventueel met een bordje erbij: “Buurtinitiatief” is de reactie van de gemeente: Dit mag niet, want dit zou wel eens een precedent kunnen scheppen.

ONS Voorschoten is juist trots op dit soort precedenten. Wij willen de initiatiefnemers dan ook van harte feliciteren en zullen er bij de gemeente op aandringen wat meer vertrouwen in mensen te willen tonen, zoals we dat in het coalitie programma hebben afgesproken.

ONS Voorschoten is diep geraakt door de gebeurtenissen in Brussel, en leeft mee met familie en vrienden van de overledenen en slachtoffers van deze laffe daad.
Als lokale partij zijn wij primair voor Voorschoten, maar de gebeurtenissen in Brussel zijn van een zodanige omvang dat wij hier niet stil bij kunnen blijven. Want de strijd tegen onverdraagzaamheid en haat kent geen grenzen. ONS Voorschoten is dan ook solidair met de inwoners van Brussel.
Voor onze toekomst en die van onze kinderen moeten wij blijven vechten voor democratie en vrijheid. Zovelen hebben hun leven gelaten zodat wij in vrijheid kunnen leven.

De daden van deze terroristische fanatici mogen niet in de schoenen van mensen met een bepaald geloof of met een bepaalde herkomst geschoven worden. Wij moeten alert zijn op misstanden en verkeerde ontwikkelingen en wij laten ons niet door angst leiden.  

Het regionale tijdschrift Leven brengt ieder jaar een Ladies List uit . Zoals ze zelf schrijven:

"Er werden dit jaar 222 inspirerende vrouwen genomineerd waarop in totaal 5356 online stemmen zijn uitgebracht. ook in deze editie zijn er weer opvallende stijgers, verrassende nieuwe gezichten en volkomen onverwachte afwezigen. Een eerbewijs aan vrijwilligers en carrièretijgers, prinsesjes en powerchicks,

godinnen en hellevegen uit de hele regio . Stuk voor stuk vrouwen die hun eigen weg kiezen"  

De beschrijving bij Bianca luidt:

" Gelukkig is het openbaar bestuur ook ditmaal niet over het hoofd gezien. Bianca Cremer is wethouder voor jeugdzorg, wonen en ruimte in Voorschoten. Het lokale culturele erfgoed heeft haar warme belangstelling. En dat is er veel. Berbice en Beresteyn hebben haar liefde hard nodig. Onlangs wist ze de bibliotheek een monumenten-status te bezorgen. Bedankt Bianca" 

Jammer van de typo in haar naam, maar een zeurpiet die daar over valt. Bianca: top!

ONS Voorschoten feliciteert  Bianca uiteraard van harte met deze verkiezing; Bianca is de hoogst gekozen wethouder in de lijst. 

Inge Nieuwenhuiizen is ook gekozen en staat op plaats 24. Inge, ook gefeliciteerd!

ONS Voorschoten is blij met de terugkeer twee ervaren rotten

De Beer, voormalig wethouder zal zich in de commissie WRG gaan inzetten.
Veldman was in de vorige raadsperiode al actief als raadslid voor ONS en
zette zich vol verve in voor het sociale domein in de commissie Mens en
Samenleving.

ONS Voorschoten is hiermee weer op volle sterkte om zich in te zetten voor de Voorschotense samenleving.
De vacature is ontstaan doordat twee commissieleden in verband met hun drukke werkzaamheden helaas hebben moeten kiezen om hun tijd te richten op hun werk.
Angela Marchese en Marcel van den Burg te kennen gegeven hun commissielidmaatschap niet langer te kunnen combineren met hun drukke, onregelmatige banen en hun privé leven. De politiek schoot er nu soms bij in, en dat is niet zoals zij dat zelf gewild hadden. 

Onder dankzegging neemt de fractie van ONS Voorschoten afscheid van hen, maar gelukkig hebben zij wel aangegeven betrokken te willen blijven.

ONS Voorschoten heet erkende vluchtelingen welkom in Voorschoten.

Erkende vluchtelingen moeten zo snel mogelijk inburgeren in de maatschappij. Liefst door in gewone buurten te gaan wonen en - waar nodig met behulp van vrijwilligers - zich te scholen en op de arbeid- of vrijwilligersmarkt actief te worden.

In Voorschoten staan een aantal panden al geruime tijd vrij en ONS Voorschoten pleit er voor dat deze geschikt gemaakt worden voor tijdelijke huisvesting voor erkende vluchtelingen (statushouders, in het ambtelijk jargon). Kleinschalige woongelegenheden in de buurten zijn vele malen beter dan grootschalige complexen aan de randen van een gemeenschap. Denkt u maar aan de leegstaande gebouwen van de VOS, zoals bijvoorbeeld aan de prinses Marijkelaan. Of een van de vele andere gebouwen.

Dat is goed voor Voorschoten. Het brengt verjonging en meerkleurigheid in ons dorp. Het is goed voor de middenstand en voor het onderwijs. Er zijn honderden vrijwilligers die graag willen helpen met taal, fietslessen en andere vormen van inburgering.