De fractie van ONS Voorschoten heeft op 12 oktober 2015 Alphons Eversteijn benoemd als opvolgend fractievoorzitter.

Hans Rasch heeft aangegeven te weinig tijd te hebben om de vele taken die bij het fractievoorzitterschap horen naast zijn werk en andere vrijwilligers activiteiten goed te blijven doen. Daarom is hij erg blij dat hij Alphons Eversteijn bereid heeft gevonden het voorzitterschap van hem over te nemen.

Daarbij hoort ook een wisseling van portefeuilles. Hans Rasch krijgt de portefeuille WRG en Alphons neemt de portefeuille B&B op zich.

Uiteraard zullen zij elkaar daarbij zoveel mogelijk ondersteunen.

De fractie van ONS Voorschoten heeft er alle vertrouwen in dat onder Alphons leiding de grote dossiers die voor ons liggen in goede handen zijn.

ONS Voorschoten stond afgelopen zaterdag, 12 september, weer op de vrijwilligersmarkt van Voorschoten.  Het was inmiddels de zeventiende editie van de markt, waarbij ONS Voorschoten zich voor de zevende keer heeft kunnen presenteren.

Het was een mooie dag waarop veel interessante gesprekken zijn gevoerd met de bewoners van het dorp. Hierbij zijn onder meer zorgen besproken die leven onder de inwoners van Voorschoten. Een duidelijk terugkerend onderwerp was de opvang van vluchtelingen.

Hier zal ONS zeker wat mee gaan doen. Echter staan we sterker wanneer meer mensen de partij ondersteunen. Met deze markt heeft ONS Voorschoten dan ook geprobeerd om mensen te interesseren voor een lidmaatschap van ONS. We kijken nu al uit naar de volgende editie.

 

Vandaag, 24 augustus 2015, hebben wij afscheid genomen van Hans van Kuijk.

De indrukwekkende crematieplechtigheid vond plaats in het crematorium van Rijswijk. Behalve de familie en naaste vrienden, waren ook afgevaardigden van zijn loge. Vanuit de gemeente was het voltallig college aanwezig, alsmede fractieleden van ONS Voorschoten.

Ir. H.W.J (Hans) van Kuijk

Den Haag 3 december 1929 – Voorschoten 19 augustus 2015

 

Hans van Kuijk is ongeveer 30 jaar geleden in Voorschoten komen wonen en heeft zich gedurende  de periode dat hij hier woonde ingezet voor de medebewoners van ons dorp. Medemenselijk als hij was heeft hij in al die jaren zich ook ingezet voor de ouderen van ons dorp. Hans was een bezige man, een korte samenvatting en nu maar hopen dat ik niet teveel vergeten zal.

Wethouder Bianca Bremer (Ruimte) en hoogheemraad Aad Straathof van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op dinsdag 31 maart 15.30 uur een kijkje genomen bij deze bijzondere vondsten. 

In de Starrenburgerpolder is tijdens archeologisch onderzoek een deel van de houten beschoeiing van het kanaal van Corbulo gevonden. (zie ook ons eerdere artikel over "Vlietwijk en het kanaal van Corbulo ")