voorschoten1Wanneer het onderwerp toegankelijkheid ter sprake komt, heeft iedereen een mening. Dat is niet zo gek, want toegankelijkheid raakt alle terreinen van de maatschappij.

ONS Voorschoten wil een inclusieve samenleving, waarin plaats is voor iedereen.

Dat houdt voor de gemeente in, dat op alle terreinen gewerkt moet worden aan het wegnemen van barrières.

Dat geldt zowel voor informatie, communicatie als voor wegen en gebouwen.

Iedere medewerker van de gemeente, iedere aannemer of leverancier moet doordrongen zijn van het besef dat niet iedereen zich op de zelfde wijze beweegt.

Brieven en emails moeten op een leesbare en begrijpelijke wijze opgesteld worden.

De website moet op een makkelijke manier toegang bieden tot de gezochte informatie.

Wanneer iemand de gemeente schrijft, belt, appt of mailt, moet snel een reactie krijgen, die verder gaat dan een ontvangstbevestiging.

Maar het belangrijkste punt van toegankelijkheid is de openbare ruimte.

De openbare ruimte moet zo veel mogelijk vrij van obstakels zijn, zodat ook mensen met verminderd zicht, of mensen met beperkte mobiliteit zich zo weinig mogelijk gehinderd voelen.

Dat houdt in dat trottoirs, fietspaden en oversteekplaatsen zo veel mogelijk vrij van obstakels gemaakt worden. Bij de inrichting moet daar rekening mee gehouden worden en bij het beheer op gelet.

Er is een groep medewerkers van de gemeente die iedere week in elke straat van het dorp komt. Dat zijn onze mensen van de buitendienst. Zou het mooi zijn, wanneer zij de mogelijkheid krijgen om niet alleen te signaleren waar de toegankelijkheid tekort schiet, maar ook de bevoegdheid om er iets aan te doen? Dat kan gaan van waarschuwen, tot zelf oplossen. Op die manier kan je op een heel eenvoudige wijze iets doen aan het verbeteren van de toegankelijkheid.

Ons Voorschoten heeft in november 2017 het college hiertoe opgeroepen en daar houden we het college aan.

Op 18 maart vindt de Voorschotenloop plaats. De organisatie vraagt of leden van ONS Voorschoten als vrijwilliger willen helpen: natuurlijk doen we dat. Wij vinden vrijwilligerswerk belangrijk en steken graag de helpende hand toe.

VoorschotenLoop 2013De organisatie van de Voorschotenloop heeft veel vrijwilligers nodig om dit mooie evenement goed te kunnen laten verlopen. Ze hebben de politieke partijen gevraagd om te willen helpen. ONS Voorschoten vindt dat ondernemerschap en initiatief tonen belangrijk is. Daarom helpen wij de organisatie die dag graag. Zeggen dat vrijwilligerswerk belangrijk is, is één en meedoen is twee. 

Lijsttrekker Glenn Zeelt zegt: ‘Op deze wijze geven wij ook invulling aan ons Verkiezingsprogramma: wij gaan graag naar de mensen toe en ervaren ter plekke wat er bij zo’n evenement allemaal komt kijken’.

Het provinciaal bestuur, de gemeente Leiden en ook de Rijksoverheid zien schaalvergroting als DE oplossing om de grote vraagstukken op te lossen. ONS Voorschoten niet. Lokaal is zelf aan zet, lokaal is eigen inwoners, lokaal is kiezen wat het beste is voor onze inwoners en wat dus goed is voor Voorschoten. Dat is de insteek van ONS Voorschoten in de discussie over de Leidse regio.

We zijn er aan gewend in Voorschoten, dat de gemeente Leiden en ook het provinciaal bestuur herindeling als een oplossing zien om grote vraagstukken als woningbouw, verkeer, werkgelegenheid en duurzaamheid op te lossen. Bestuurskracht is ook zo’n begrip dat graag gehanteerd wordt. Inderdaad worden er stapjes gezet om de weg naar een herindeling af te lopen. Soms drie stappen voorwaarts en weer twee terug, maar langzaam komt men dichterbij. Daar hoef je niet verbaasd over te zijn. Maar één ding is zeker:  ga het gesprek aan. Er zijn nu eenmaal zaken die we zonder onze buurgemeenten niet kunnen oplossen. Met een scherp oog voor ieders belangen en de gevoelens die inwoners hebben kun je veel bereiken. En de rapporten en onderzoeken die er liggen? ONS Voorschoten vindt dat prima. Er staat heel veel tussen de regels door, zeker, maar zie die rapporten als een stap in de goede richting om onze zelfstandigheid als Voorschoten te behouden en knelpunten die we allemaal zien op te lossen!

Dit wil ONS Voorschoten

  • Een zelfstandige gemeente Voorschoten.
  • Een efficiënt, doelmatig en slagvaardig gemeentebestuur, dat zijn inwoners kent.
  • Samenwerken met de regio gemeenten om ons heen.
  • Die acties steunen die goed zijn voor onze inwoners.

Mijn naam is Glenn Zeelt, 66 jaar. Van beroep was ik gemeenteambtenaar maar inmiddels gepensioneerd. Ik ben getrouwd met Marijke en woon sinds 1955 in Voorschoten.

Tussendoor heb ik twee uitstapjes gemaakt. Een 2-jarig verblijf in Rijswijk en een 13-jarig verblijf in Dalfsen. 

Het liefst ben ik samen met anderen bezig om dingen te bereiken. Dat ik daarom oprecht in mensen en hun drijfveren geïnteresseerd ben is vanzelfsprekend.

Ik heb inmiddels een veelheid aan bestuursfuncties uitgeoefend en ben in mijn ‘jonge jaren’ als trainer, begeleider en coach in Voorschoten actief geweest. Mijn medewerkers vonden mij sociaal, bevlogen, integer en een goede belangenbehartiger. Ellenlange verhalen zijn niet aan mij besteed. Zeg wat je bedoelt, wees zakelijk en pragmatisch!

Mijn interesse ligt bij het openbaar bestuur van gemeenten. Het is een veelzijdig bedrijf.

Ruim 40 jaar heb ik voor diverse gemeentes gewerkt en dus vele burgemeesters, wethouders en gemeenteraden meegemaakt. Daar ontmoette ik verschillende mensen die mij inspireerden op allerlei gebieden. Die mij ook ‘dwongen’ om het beste uit mijzelf te halen en het maximale voor hen te presteren. Op die manier draag je ook bij aan het bereiken van hun doelen. Dat is mooi! Als raadslid moet je dat ook doen.

Ik heb gekozen voor de lokale politiek omdat onafhankelijk is. Je staat dichter bij je eigen inwoners en kunt daardoor sneller contact maken en naar ze luisteren. Onze leden behoren tot diverse stromingen in onze samenleving. Wij kijken naar wat echt belangrijk is voor Voorschoten met een sociale, zakelijke en pragmatische bril op. ‘Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan’. Wij hoeven ons niet te laten leiden door de landelijke of provinciale partijbesturen. En niet onbelangrijk om te noemen; ik heb 23 jaar voor deze mooie gemeente gewerkt!

De leden van ONS Voorschoten hebben tijdens hun Algemene ledenvergadering op 11 januari de kieslijst voor de Raadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. De leden hebben gekozen voor nieuwe gezichten: op de eerste zes plaatsen staan drie nieuwe namen. Glenn Zeelt is als lijsttrekker gekozen. De lijstduwer is de huidige wethouder van ONS Voorschoten, Hans Rasch.

Er is gekozen voor vernieuwing. De lijst laat zien dat de opgebouwde kennis van de laatste jaren behouden blijft. De kandidaat raadsleden hebben verschillende achtergronden en vullen elkaar goed aan. 

Als lijsttrekker is Glenn Zeelt gekozen. Hij is nog niet zo lang bij ONS Voorschoten aangesloten, maar woont al tientallen jaren in Voorschoten, is actief geweest in het lokale verenigingsleven, heeft 23 jaar bij de gemeente Voorschoten gewerkt en heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Sociaal, pragmatisch denken en zakelijkheid zijn begrippen die bij ONS Voorschoten en Glenn passen. Hij is nu Burgercommissielid voor ONS Voorschoten.

Ook nieuw op de lijst zijn Hans van der Elst en Ummi Cimen (beiden Burgercommissielid). Op plaats zes staat Marleen Persoon. Marleen is onder andere bekend van ‘Ons gaat persoonlijk’ en was eerder Burgercommissielid.

Een vernieuwd team, dat nog meer dan tot nu toe, direct overleg wil met de mensen en de organisaties om te horen wat hen bezighoudt. Ze komen graag naar u toe. Eens in de zes weken een spreekuur op locatie is één van de uitwerkingspunten van het verkiezingsprogramma.

De volledige lijst:
1.    Glenn Zeelt
2.    Hans van der Elst
3.    Jan Smit
4.    Ummi Cimen
5.    Alphons Eversteijn
6.    Marleen Persoon
7.    Maarten Kriek
8.    Fer de Boer
9.    Bryan Hilders
10.    Ricardo Reyme
11.    Joost van Eysden
12.    Hans Brom
13.    Hans Rasch.