Bij het kijken naar de financiële situatie van een gemeente, is het van belang op basis van de feiten een politieke mening te formuleren.

Maar zonder goede kennis van de begrippen, kunnen de feiten niet begrepen worden en komt de politieke conclusie in het luchtledige te hangen.

Dus eerst een paar begrippen:

Een groot deel van de oppositie (D66, GrL en SP) doet het voorkomen alsof de coalitie (ONS Voorschoten, VVD en CDA) iets te verbergen heeft. Dat de coalitie geen interesse heeft om de oorzaak van de financiële situatie te weten te komen en zelfs de rekenkamer er niet voor wil inschakelen.

Tja, ... zo kan je het ook draaien, wanneer je zelf geen interesse in de feiten hebt.

Deze coalitie is gedeeltelijk een voortzetting van de vorige (ONS Voorschoten en VVD), waarin ook D66 leden onder de vlag van ONS Voorschoten deel van uitmaakten. In de vorige collegeperiode is onderkend dat de financiële situatie kwa structuur ongezond was. Duidelijk was dat er teveel geld besteed werd aan afschrijvingen (kapitaalslasten) en dat daar nodig wat aan gedaan moest worden. Ook was duidelijk dat de projectadministratie transparanter moest. Er waren op dat moment ook veel grote en dure projecten in uitvoering die afgerond moesten worden. Denk aan de vernieuwing van de basisscholen. 

De gemeenteraad buigt zich over een groot aantal zaken. Dat kan gaan van het beslissen over de inrichting van een woonwijk tot het opnemen in de gemeentelijke verordening van een door de wetgever reeds vastgestelde verandering.

Dat maakt het werk als raadslid boeiend en afwisselend. Maar soms ook wel ingewikkeld en frustrerend. 

Zo moest de gemeenteraad zich in november 2014 een mening vormen over ruim duizend pagina's over de invoering van de Jeugdwet, de AWBZ en de Wet Werk en Bijstand. Niet dat de gemeenteraad daar veel zeggenschap over kreeg, maar toch. De inhoud was heel erg technisch en ingewikkeld, maar blijkbaar was het noodzakelijk dat al die stukken door de gemeenteraad vastgesteld moesten worden.

ONS Voorschoten is enthousiast over het voornemen van de gemeente om burgers beter en vooral tijdiger te betrekken bij ontwikkelingen die van belang zijn.

We hebben dan ook een aantal voorbeelden gehad, waar juist het niet, of te laat betrekken van inwoners tot ongelukken heeft geleid. Denk maar aan de voorgenomen verkoop van gemeentelijke panden, die tot een ware oploop in het gemeentehuis geleid heeft. Met het intrekken van het voorstel tot gevolg. Zie ook het artikel Beter ten halve gekeerd

Zou u een dak vervangen, wanneer dat nog niet nodig is?

De commissie Planning en Control van de gemeenteraad boog zich over deze vraag.

In het verleden was het de praktijk om grote investeringen (wegen, bruggen, riool, gemeentelijke panden, wagens en ICT) te vervangen op het moment dat de geplande levensduur verstreken was.

Hierdoor is in het verleden regelmatig meer geld uitgegeven dan eigenlijk nodig was. De commissie is van mening dat we eigenlijk per situatie moeten bekijken of het echt nodig is om tot vervanging over te gaan. Ook het college is van die mening toegedaan.

Dat is goed voor Voorschoten en ONS Voorschoten maakt zich hier hard voor.