Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid laat in het najaar onderzoeken of supermarkten, slijterijen, cafés en sportkantines zich houden aan de nieuwe Alcoholwet. Jongeren onder de 18 mogen sinds begin dit jaar geen alcohol meer kopen en in publieke gelegenheden geen alcohol meer drinken. 

Volgens de NOS hebben gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de controle en handhaving, sindsdien nog nauwelijks opgetreden tegen cafés, winkels en jongeren die de regels overteden. De omroep baseert zich daarbij op een eigen onderzoek onder 200 gemeenten. 

Het ministerie inventariseert hoe het staat met het preventie- en handhavingsbeleid van de gemeenten. De resultaten daarvan gaan in september naar de Tweede Kamer, zei een woordvoerder zaterdag. Gemeenten moesten op 1 juli hun plannen klaar hebben. Veel gemeenten hebben meer tijd nodig, bijvoorbeeld om afspraken te maken met omliggende gemeenten.

ANP, 14 juli 2014

Sinds de gemeenten in 2014 de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de handhaving van de wet Drank en Horeca, zijn gemeenten verplicht plannen voor de handhaving op te stellen.

In het voorjaar van 2014 presenteerde de GGD dat het voor jongeren die er duidelijk uitzagen als onder de 18, het heel makkelijk was om in de horeca aan alcohol te komen. In 18 van de 21 keer lukte dat zonder probleem.

ONS Voorschoten ziet hier een duidelijk taak voor de gemeente. Als de GGD het zo makkelijk kan vaststellen, moet een handhavingsteam dat ook kunnen, is daarbij de gedachte.

ONS Voorschoten is dat ook zeer blij met de toezeggingen van het college, bij monde van zowel de burgemeester als van wethouder Nieuwenhuizen. Het college heeft toegezegd zich te willen hardmaken om het aantal overtredingen van 86% nu terug te dringen tot 20% in 2018. Hoe het college dat precies gaat doen, komt te staan in het handhavingsplan dat voor het einde van dit jaar bekend gemaakt gaat worden.

11 juli 2014