Een giga pakket een pakket welk meer dan 1000 bladzijde tekst telt.

ONS Voorschoten kan zich inleven in hoeveel werk dit is geweest voor de desbetreffende ambtenaren om deze raadsvoorstellen en stukken adequaat samen te stellen.

Ondanks het vele leeswerk zijn wij blij met deze ambtenaren het zijn onze professionals, zij zitten op de stoel die wij als raad in taakstelling niet kunnen evenaren.

Zij zijn met man en macht bezig om alles voor 1 januari 2015 in werking te stellen Niet omdat dit straks voor iedereen alleen maar een nieuw jaar betekend maar omdat dit een duidelijke verandering meebrengt in onze samenleving.

Vanuit de media komen er negatieve berichten over trieste gevallen die zich voordoen in Zorg. Helaas zullen er altijd vanuit de media dit soort berichten blijven komen zoals ook andere berichten bijvoorbeeld over ongevallen in het verkeer.

ONS Voorschoten is er van overtuigd dat we ons niet door de media negatief moeten laten beïnvloeden één van de pijlers van het coalitieakkoord staat voor het verbinden van krachten. En dat kan je alleen maar doen wanneer je besluiten gezamenlijk als raad positief benadert

De invoering van de wetten voor de zorg, jeugd en participatie zijn een behoorlijke klus voor alle gemeenten en zeker ook voor Voorschoten.

De afgelopen weken zijn dan ook meer dan 100 vragen gesteld door de verschillende fracties van de Voorschotense gemeenteraad.

Zijn de voorstellen van het college dan zo onduidelijk? Dat is niet echt het geval. De meeste tekst van het tiental stukken dat de gemeenteraad de afgelopen weken te verwerken kreeg, zouden we beschrijvingen van begrippen en processen kunnen noemen. En hoe meer tekst je krijgt, hoe onzekerder je wordt en hoe meer je te vragen hebt. Zo werkt dat nu eenmaal.

Maar kan het niet makkelijker? Ja, dat kan. En dan hoeven we niet eens zo heel ver te zoeken. De Consumentenbond legt bijvoorbeeld heel duidelijk uit wat er voor de cliënten gaat veranderen. Maar ook een gemeente als Leiden heeft er een heel overzichtelijke website voor aangemaakt. Ook het ministerie van VWS heeft een paar goede voorlichting sites.

Wie weet nu precies wat er gaat gebeuren met de zogenaamde 3 Decentralisaties waar zoveel mensen het over hebben?

Wat houdt het in? Wat gaat er gebeuren? Wie raakt het?

In deze en komende colums wil ik daar samen met de lezers verder op ingaan, onder de titel: 3D 4 dummies

Wat er in grote lijnen gaat gebeuren, is dat:

Al geruime tijd is bekend dat het gebruik - zelfs van kleine hoeveelheden - van alcohol de ontwikkeling van de tienerhersenen belemmeren. De risicoleeftijd ligt tussen de 13 en 23 jaar. Dit is de leeftijd waarin kinderen sterke ontwikkelingen doormaken op het terrein van planning, verantwoordelijkheid, en burgerschap ontwikkelen; zij gaan puberen. Het gebruik van alcohol in deze fase richt onherstelbare schade aan in die hersendelen, die zich in deze leeftijd ontwikkelen, waardoor kinderen later als volwassenen, minder goed in staat zijn om te plannen, verantwoordelijkheid te nemen en zich als volwassen burger te ontplooien.

Tegelijkertijd is de minimum leeftijd voor het kopen en gebruiken van alcohol opgetrokken van 16 naar 18 jaar.

Sinds 1 januari 2014 zijn gemeenten verplicht om de Wet Drank en Horeca te handhaven.

Uit een rapportage van de GGD blijkt dat in slechts 14% van de gevallen de verstrekkers van alcohol zich aan de wet houden. Hier ligt een duidelijke taak voor de gemeente.

Uit een onderzoek van de NOS (ANP bericht 14 juli 2014) blijkt dat gemeenten te weinig werk maken van handhaving. Staatssecretaris van Rijn heeft aangekondigd te gaan controleren of gemeenten hun taak als handhaver goed vervullen.

 

Ons Voorschoten is van mening dat de gemeente er naar moet streven om het aantal overtredingen binnen afzienbare termijn terug te brengen tot maximaal 20%.
Om dat te bereiken moet het college met een goed handhavingsplan komen.

Het college heeft in de raadsvergadering van 10 juli 2014 toegezegd zich in te willen spannen om dit doel te bereiken. Zij zal hiertoe nog dit najaar een handhavingsplan presenteren.