Kent u die instelling die vanwege de bezuinigingen de best lopende dag sluit?

Het lijkt er op dat de bibliotheek van Voorschoten deze redenatie volgt. De drukst bezochte dag, met ruim driehonderd bezoekers, moet sneuvelen om een bezuiniging van € 40.000 te kunnen realiseren. Zie ook het artikel in het Leids Dagblad hierover.

ONS Voorschoten vindt dit een heel dom plan. Dat de Bibliotheek een dag minder open kan blijven om op deze wijze personeelskosten te besparen valt te begrijpen. Maar kies dan voor de dag die het minste in trek is, bijvoorbeeld de maandag of de dinsdag.

Gunt u niet alle kinderen een onbezorgde vakantie? Natuurlijk wel!

Helaas zijn er ook in Voorschoten enkele gezinnen die zich niet kunnen veroorloven om een weekje weg te gaan met de kinderen. Daar wil ONS Voorschoten iets aan doen.

ONS Voorschoten roept het college op om minimaal 5 gezinnen uit Voorschoten - die het op eigen kracht niet redden - een steuntje in de rug te geven in de vorm van een "weekje weg". Dat kan voor een gering bedrag en het wordt verzorgd door o.a. vrijwilligers, sponsoren en Gemeenten 

ONS Voorschoten is verheugd met het besluit van het college van B&W om in het vervolg de schoonmaak en andere diensten in en rondom het gemeentehuis van Voorschoten uit te laten voeren door mensen met een arbeidsbeperking.

Deze mensen worden via de Sociale Werkvoorziening ingezet en kunnen op deze manier participeren in de samenleving.

ONS Voorschoten gelooft in de eigen kracht van mensen. Maar wij geloven ook dat mensen, die het niet alleen redden, een steuntje in de rug verdienen. En dat is precies wat hier gebeurt. De gemeente Voorschoten geeft als grote werkgever het goede voorbeeld.

Kijk, dat werkt!

Mooi......Ook in Voorschoten voorlopig geen eigen bijdrage voor sommige vormen van jeugdhulp,  ook al staat dit in de nieuwe Jeugdwet 

Onze eigen Wethouder Bianca Bremer heeft qua besluit net zoals vele overige Gemeentes de eigen bijdrage bij ouders, van wie het kind jeugdhulp met een vorm van verblijf ontvangt voorlopig uit te stellen.

 

Is meer weten altijd nodig om beter te besturen? Of kan er ook teveel informatie zijn?

Deze vraag staat centraal bij veel gemeenteraden, wanneer het gaat over sturing op processen die door anderen worden uitgevoerd, zoals nu heel actueel bij de uitvoering van de jeugdwet aan de orde is.

Wat moet je allemaal weten om daar sturing aan te kunnen geven? Moeten wij bijvoorbeeld willen weten hoe een intake gesprek georganiseerd is? En als we het weten, moeten we er dan ook nog wat van vinden?

Laten we het wat concreter maken. De jeugdzorg houdt zich met een breed scala van onderwerpen bezig. Dat kan gaan over:

  • (meervoudig) gehandicapte jongeren, 
  • jongeren met een leer- of gedragsbeperking, 
  • kinderen waar niets mis mee is maar waarvan de ouders op het slechte pad zijn
  • jongeren met crimineel gedrag
  • slachtoffers van loverboys
  • getraumatiseerde of misbruikte kinderen
  • kinderen met een etiket: ADHD, PDD NOS, Autisme, Dyslexie, Discalculie, enz. enz.