ONS Voorschoten maakt zich ernstig zorgen over het voornemen om de spoedeisende hulp en daarmee de huisartsenpost in Antoniushove te sluiten. Bij voorkeur zou die sluiting moeten worden voorkomen, meldt de partij in een persbericht.

In dit kader vindt ONS Voorschoten dat in ieder geval gekeken zou moeten worden naar de mogelijkheden om de beschikbaarheid van huisartsen in Voorschoten te verruimen.

Landelijke bepalingen staan wellicht een volledige huisartsenpost in de weg omdat een koppeling wordt vereist met spoedeisende hulp. Maar dat neemt niet weg dat gezocht zou moeten worden naar mogelijkheden om een zo ruim mogelijke beschikbaarheid van huisartsen lokaal te realiseren, bijvoorbeeld tot middernacht en gedurende de weekenden.

Uiteraard zijn daarbij de huisartsen in eerste instantie aan zet, maar de Gemeente zou moeten bekijken hoe een en ander op weg kan worden geholpen, zowel financieel als anderszins.

ONS Voorschoten is verder van mening dat voor spoedeisende hulp de inwoners van Voorschoten zelf zouden moeten kunnen bepalen of ze die hulp willen in de Haagse of in de Leidse regio.

Pin It