Na de laatste raadsvergadering in juli dit jaar, heeft ONS Voorschoten een persbericht uitgegeven met als kop: “Laatste Raad; verlies voor Voorschoten.” 

In dat persbericht stelden wij onder andere:

“… nog erger was het besluit van de VVD, CDA en D66 om tijdens de behandeling van het lokale inkoopplan jeugd, geen 50.000 euro vrij te maken voor een generalist die de toegang van het Centrum Jeugd en Gezin verder moet optimaliseren, om de huidige jeugdconsulenten te ontlasten.

De vraag van de SP of hier dan grotere wachtlijsten door kunnen ontstaan werd door wethouder Bremer bevestigend beantwoord. "Deze generalist is keihard nodig, omdat de werkdruk binnen het Centrum Jeugd en Gezin te hoog is. Door deze functie in te kopen, worden niet alleen de ketenpartners ontlast, maar kunnen jeugdigen ook sneller en adequater geholpen worden " aldus de wethouder.

ONS Voorschoten is erg teleurgesteld met dit resultaat.  Verlies voor onze mooie openbare ruimte, maar nog erger, verlies voor onze kinderen… ” 

Vorige week hebben GL, PvdA en SP een persbericht uitgegeven met dezelfde strekking met als kop: “ Zorgen Groen Links, SP en PvdA over jeugdzorg”.

Zij stellen : “Het belang van het kind dient voorop te staan” en spreken hun verbazing uit over het feit dat de plannen om geld uit te trekken voor verbetering van de dienstverlening bij Centrum Jeugd en Gezin ingetrokken werden.  Feitelijk weg gestemd door VVD,CDA en D66.

U zult begrijpen dat ONS Voorschoten het van harte eens is met de teneur van het persbericht van GL,SP en PvdA.

Pin It