Sinds Bianca Bremer in 2006 in de gemeenteraad kwam, had zij een passie voor cultureel erfgoed.

Zo maakte zij het haar persoonlijke missie om het bijzondere en kenmerkende gebouw van de openbare Bibliotheek aan de Wijngaardelaan tot te behouden voor de gemeenschap, door het de status van monument te bezorgen. In haar periode als  raadslid haar dat helaas niet gelukt.

Maar als wethouder cultureel erfgoed en monumenten is het haar nu wel gelukt. Op 10 november jongstleden heeft het college besloten om de bibliotheek en bijbehorende woning tot de status van monument te verlenen.

Een succes voor ONS Voorschoten, maar ook een persoonlijk succes voor Bianca Bremer, die hier de afgelopen tien jaar voor ge-ijverd heeft.

Op 30 september 2015 vond een zeer geslaagde informatie avond over de toekomst van buitenplaats Bernsteijn plaats.

Op een druk bezocht avond, konden omwonenden en belangstellenden zich laten informeren over de plannen van Amvest voor het park. U kunt de presentaties hier teruglezen.

Zie ook het artikel in het Leids Dagblad over de ontwikkelingen:

Op 1 oktober wordt de nota lokale heffingen voor de gemeente Voorschoten besproken in de gemeenteraad.

In deze nota wordt beschreven welke lokale heffingen (U kunt deze nota hier downloaden) wordt beschreven welke lokale heffingen een gemeente kan en mag hebben en hoe Voorschoten daar mee omgaat.

We zien daarin bijvoorbeeld dat de rioolheffing een gelijk tarief kent voor ieder perceel (lees: adres). Dus tante Jo op een klein appartement betaalt evenveel als Ome Leen met een villa met zwembad. 

ONS Voorschoten vindt dat dit eerlijker kan en mag.

Eerlijker kan op twee manieren: naar de mate waarin de gebruiker het systeem belast (de vervuiler betaalt) of naar de mate van draagkracht (de sterkste schouders, de zwaarste lasten).

ONS Voorschoten wil dat er vanaf 2017 voor tot een eerlijker verdeling van de lasten wordt besloten.

In Voorschoten zijn nog bijna 4 kilometer bovengrondse hoogspanningsleidingen, waarvan zelfs minister Kamp vindt, dat deze onder de grond gebracht moeten worden. De belangrijkste reden om hoogspanningsleidingen binnen de bebouwde kom onder de grond te brengen zijn:

  • Er zijn ernstige twijfels over de effecten op de gezondheid van de direct omwonenden
  • Er is sprake van geluidsoverlast
  • Het neemt veel kostbare ruimte in beslag
  • Het past niet in de welstand van de bebouwde kom

Al sinds jaren is de gemeente in gesprek met de inwoners van de Nassauwijk om te komen tot een oplossing voor de verkeersdruk.

Wethouder Blommers van ONS Voorschoten heeft heel duidelijk uitgesproken dat de wijken ontlast moeten worden en dat de Traverse (de opgeknapte verkeersader van Leiden naar Leidschendam) bestemd is om de wijken te ontlasten. Daarvoor heeft de gemeente de Traverse voor veel geld geheel opnieuw ingericht.

Ook wethouder de Beer van ONS Voorschoten heeft deze lijn voortgezet. Samen met inwoners uit de Nassauwijk is de gemeente het afgelopen jaar in gesprek geweest om oplossingen te zoeken voor de verkeersproblematiek in de wijk. En met hoopgevend resultaat. Er zijn maar liefst zeven varianten van oplossingen ontwikkeld, die vervolgens uitgewerkt kunnen worden.

ONS Voorschoten is dan ook heel verbaasd dat wethouder Beimers van het CDA besloten heeft dat het gesprek met de wijk nu afgelopen is. Hij gaf onder andere als argument dat vermindering van verkeersdruk in de wijken de traverse teveel zou belasten.

Dat vinden wij de omgekeerde wereld!

Argumenten van wethouder Beimers om te stoppen met overlegDe Traverse is er juist voor ingericht om de buurten te ontlasten! Kom op zeg!