Vanmorgen woensdag 8 april rond 8 uur hadden zo’n 30 bewoners van de Nassauwijk zich verzameld op de splitsing van de Johan Friscolaan en de Juliana van Stolberglaan. Enkele bewoners hadden een geel veiligheidshesje aan en boden de automobilisten paaseitjes aan. In de hele wijk waren stickers geplakt met het verkeersbord 30 km per uur.

Al jaren hebben de bewoners van de Nassauwijk last van sluipverkeer. Automobilisten die geen bepaalde bestemming hebben om de wijk te betreden, willen de verkeerslichten vermijden bij de Veurseweg. Zij hopen hierdoor sneller op hun bestemming te komen. Helaas houden deze automobilisten zich vaak niet aan de voorgeschreven snelheid van 30 km per uur.

Afgelopen raadsvergadering stond de kredietaanvraag voor het Knooppunt Voorschoten (Deltaplein) op de agenda.

Kort samengevat moest de raad iets vinden van het plan en de financiering hiervan.

Al eerder was er door de raad besloten dat het plan in afgeslankte vorm door moest gaan, dit vanwege de sombere financiële positie van onze gemeente. ONS Voorschoten heeft hier toen mee ingestemd, omdat wij onze inwoners niet op de pof willen laten leven en de financiën gezond willen houden.

Er werd afgelopen donderdag een stevig debat gevoerd waarbij vooral argumenten over en weer gingen over het fietspad Schoolstraat en het wel of niet meenemen van het herontwikkelen van kruispunt Koninklijke Marinelaan.

Het fietspad is ook voor onze fractie een zorgpunt, maar desondanks moeten we uit kunnen gaan van het college dat bij monde van wethouder Beimers stellig was over de veiligheid van de constructie van het fietspad, ook al kon hij desgevraagd geen voorbeeld geven van een soortgelijke situatie.

Ook ONS Voorschoten verwelkomt de nieuwe Centrum Manager Harry Duivenvoorde. 

02 maart om 19.30 uur a.s. ontvangen wij Harry Duivenvoorde in de wethoudershouders kamer van Bianca Bremer / Gemeentehuis 

Wilt u daarbij aanwezig zijn? Dan bent u van Harte Welkom.

(Zie ook het artikel in Groot Voorschoten)

 

Tijdens een tumultueuze vergadering van een commissie van de gemeenteraad moest het college een plan voor het verkoop van vier in onbruik geraakte gemeentelijke panden te verkopen, intrekken. 

De afgelopen weken zijn zowel de omwonenden als de gemeenteraad onaangenaam verrast door plannen van het college om niet alleen enkele in onbruik geraakte gemeentelijke panden te verkopen, maar ook – als onderdeel van de verkoopstrategie – een schets te geven van de mogelijkheden voor een potentiele koper.

Deze mogelijkheden werden gepresenteerd in de vorm van een startnotitie, die – anders dan de naam doet vermoeden – niet het vertrekpunt schetste, met vandaar uit de mogelijke routes, maar een eindpunt schetste waar een koper zich op zou richten.

Bijna tien jaar geleden werd de traverse van Voorschoten vernieuwd. Hierdoor ontstond er een fraaie doorgang van Leiden naar Leidschendam, door de Leidseweg, de Julianalaan, Schoolstraat en de Veurseweg, met nieuwe bestrating, oversteekplaatsen, kruispunten, parkeervakken, middenberm en straatverlichting. Alleen het laatste stuk, tussen het kruispunt van de Koninklijke Marinelaan en de Wijngaardelaan werd uitgesteld, omdat er plannen waren om het Deltaplein aan te pakken. En het zou zonde zijn om dat kruispunt twee keer op te knappen.

Inmiddels blijkt de gemeente onvoldoende geld te hebben om het laatste stuk van de traverse in zijn geheel af te maken. Ondanks dat het oorspronkelijke budget van 5 miljoen al teruggebracht kon worden tot 3,4 miljoen, moest daar nog geld vanaf.