voorschoten1Wanneer het onderwerp toegankelijkheid ter sprake komt, heeft iedereen een mening. Dat is niet zo gek, want toegankelijkheid raakt alle terreinen van de maatschappij.

ONS Voorschoten wil een inclusieve samenleving, waarin plaats is voor iedereen.

Dat houdt voor de gemeente in, dat op alle terreinen gewerkt moet worden aan het wegnemen van barrières.

Dat geldt zowel voor informatie, communicatie als voor wegen en gebouwen.

Iedere medewerker van de gemeente, iedere aannemer of leverancier moet doordrongen zijn van het besef dat niet iedereen zich op de zelfde wijze beweegt.

Brieven en emails moeten op een leesbare en begrijpelijke wijze opgesteld worden.

De website moet op een makkelijke manier toegang bieden tot de gezochte informatie.

Wanneer iemand de gemeente schrijft, belt, appt of mailt, moet snel een reactie krijgen, die verder gaat dan een ontvangstbevestiging.

Maar het belangrijkste punt van toegankelijkheid is de openbare ruimte.

De openbare ruimte moet zo veel mogelijk vrij van obstakels zijn, zodat ook mensen met verminderd zicht, of mensen met beperkte mobiliteit zich zo weinig mogelijk gehinderd voelen.

Dat houdt in dat trottoirs, fietspaden en oversteekplaatsen zo veel mogelijk vrij van obstakels gemaakt worden. Bij de inrichting moet daar rekening mee gehouden worden en bij het beheer op gelet.

Er is een groep medewerkers van de gemeente die iedere week in elke straat van het dorp komt. Dat zijn onze mensen van de buitendienst. Zou het mooi zijn, wanneer zij de mogelijkheid krijgen om niet alleen te signaleren waar de toegankelijkheid tekort schiet, maar ook de bevoegdheid om er iets aan te doen? Dat kan gaan van waarschuwen, tot zelf oplossen. Op die manier kan je op een heel eenvoudige wijze iets doen aan het verbeteren van de toegankelijkheid.

Ons Voorschoten heeft in november 2017 het college hiertoe opgeroepen en daar houden we het college aan.

Pin It