Lijsttrekker Glenn Zeelt en de nummer zes op de lijst Marleen Persoon overhandigden het verkiezingsprogramma van ONS Voorschoten aan de inwoners van Voorschoten.

Gedurende het afgelopen jaar zijn tientallen inwoners van Voorschoten door Marleen Persoon geïnterviewd voor Groot Voorschoten. Samen vormen zij een afspiegeling van inwoners van Voorschoten.

De titel "Realisme is de toon" is gekozen, omdat de gemeente een bestuursperiode tegemoet gaat, waarin niet alles meer kan en er grote uitdagingen zijn die we met elkaar moeten oplossen.

Dit is het derde programma van ONS Voorschoten sinds de oprichting in 2008. De partij kan geheel onafhankelijk en zelfstandig functioneren, los van landelijke of provinciale partijvisies en zonder ideologische ballast.

Naast de zeven inmiddels vaste uitgangspunten kent het programma 13 hoofdthema's. Ze zijn allemaal belangrijk, maar op de eerste drie plaatsen staan:

  • Direct overleg in Voorschoten,
  • Financieel gezond Voorschoten en
  • Blijvend investeren in jeugd in Voorschoten.

Daarnaast is ook (sociale) woningbouw een zeer belangrijk item.

2018 02 08 IMG 0480 webDirect overleg in Voorschoten vinden wij erg belangrijk. Daar schort het nog wel eens aan in het dorp. Te veel vanuit de ivoren toren, te weinig op de 'werkvloer'.

ONS Voorschoten wil dit zelf doorbreken door de komende vier jaar iedere zes weken een Inloopspreekuur te houden, naast de vele contacten die gelegd worden. ONS wil bereiken, dat het college alle beleidsvoorbereidingen in overleg met partners en inwoners doet. Daar zit veel kennis en ervaring.

Financieel gezond Voorschoten wil zeggen dat er geen uitgaven worden gedaan zonder een gedegen meerjarige  financiering. Dat kan betekenen dat heel goede ideeën uitgesteld moeten worden of niet door kunnen gaan. Maar houdt mensen niet aan het lijntje.

Blijvend investeren in de jeugd uit zich in vele facetten. Goede basisscholen, een actief Centrum voor Jeugd en Gezin behouden, taalachterstanden tijdig opsporen en er wat aan doen natuurlijk, tot het opnieuw openstellen van de jongerenkelder onder het gemeentehuis. 

Opvallend is dat ONS Voorschoten, anders dan de andere partijen, een inhaalslag wil als het om goedkope sociale huurwoningen gaat. Glenn Zeelt daarover: 'Het is inderdaad een zeer belangrijk onderwerp voor ONS. Wachtlijsten van 6 of 7 jaar of langer zijn niet acceptabel. We hopen op een zeer brede steun in de nieuwe gemeenteraad om samen met de woningbouwcorporaties tot een plan te komen.

Wilt u meer weten? Het volledige programma kunt u hier vinden.

Pin It