In 2010 kwam ONS Voorschoten voor het eerst op het politieke toneel van Voorschoten. En Hoe! Van 3 raadszetels in eens naar 7!

Toen ONS Voorschoten in 2010 voor het eerst aan de verkiezingen meedeed, was de kieslijst 50/50 samengesteld uit onafhankelijke leden (de kern van ONS Voorschoten) en leden van D66, die toen niet als zelfstandige partij meedeed. De 7 zetels die ONS Voorschoten behaalde waren dan ook bezet met 3 onafhankelijke leden en 4 leden van D66.

Nu bij de verkiezingen van 2014 heeft ONS Voorschoten 4 zetels behaald en D66 3. Samen zijn we even groot gebleven, maar wel met een verschuiving van 1 zetel ten gunste van ONS Voorschoten.

Een resultaat om trots op te zijn. En een duidelijk blijk van vertrouwen van de kiezers in de aanpak van onze fractie in de gemeenteraad en onze deelname in het College van B&W.

Ook in de komende periode gaat ONS Voorschoten zich weer constructief inzetten voor de belangen van alle Voorschotense inwoners en ondernemers. Uitgaande van de eigen kracht van mensen, met oog voor hen die het niet alleen redden en met ondernemerschap als drijvende kracht zet ONS Voorschoten zich duurzaam in om ons Voorschoten sterker, socialer en ondernemender te maken.

Hans Rasch

Pin It