Tijdens de jaarlijkse behandeling van de begroting van de gemeente Voorschoten heeft ONS Voorschoten zich kritisch uitgelaten over een aantal voorbeelden van slecht en onvoldoende communiceren.

Zo heeft het college bij herhaling verzuimd de raad tijdig te informeren over zaken die op dat moment van belang waren. Zoals toen de raad en burgers werd voorgespiegeld dat er te kiezen viel uit vier varianten voor het uitwerken van parkeer ruimtes bij het station, terwijl tegelijkertijd bekend was bij het college dat slechts één variant gesubsidieerd kon worden.

Zo discussieerde de raad heftig over de financiële situatie van Voorschoten op basis van een rapportage van het college, een stresstest. Deze rapportage toonde een somber beeld. Terwijl tegelijkertijd bij het college bekend was, dat de informatie niet klopte.

Het college moet haar eigen politieke sensitiviteit verbeteren. Wel kan ONS Voorschoten het college helpen door enkele eenvoudige vuistregels voor het aanbieden van informatie aan de raad.

Pin It