In de commissie Burger en bestuur is vorige week donderdag de toekomstvisie voor de Leidse regio besproken.
De commissieleden werd gevraagd vooral te concentreren op de inhoud en niet op de vorm.
Maar vorm en inhoud liggen veelal in elkaars verlengde.

Je hoefde geen raketgeleerde te zijn om te zien dat met de toekomstvisie een olifant in de kamer werd gezet en die heet : “Fuseren tot Groot Leiden”
De commissie benoemde deze olifant gelukkig en besloot dat Voorschoten uiteraard graag met Leiden willen samenwerken waar dat nuttig en nodig is, maar dat de Voorschotense gemeenteraad daar over moet kunnen beslissen.

Maar ook, dat het niet zo kan zijn dat een discussie over samenwerking in de Leidse regio naadloos overgaat in een discussie over de regio als bestuursvorm.
Gelukkig was de gehele commissie het daar over eens.

ONS Voorschoten is klip en klaar over deze materie:
Wij werken heel goed samen met Wassenaar ( gezamenlijk ambtenaren apparaat) en met Leidschendam-Voorburg op het sociale domein. Ook hechten wij aan goede samenwerking met Leiden waar dat goed is voor Voorschoten, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer (Lammenschans plein) .

Het belang van de burgers van Voorschoten staat voorop.
Dat betekent inderdaad dat wij nu niet willen kiezen voor de Leidse of de Haagse regio, maar per onderwerp willen blijven bepalen wat we doen én met wie.

Mede door de benoeming van een waarnemend burgemeester voor Voorschoten, verschijnt het onderwerp fusie echter al in de pers. De Voorschotense ondernemers dringen aan op een fusie met Wassenaar en vanuit de Wassenaarse politiek komen ook geluiden over de wenselijkheid van een fusie.

Het doel van een bestuurlijk model dient volgens ONS Voorschoten te zijn: Doelmatig en doeltreffend bestuur zo dicht mogelijk bij de burger. Vooralsnog is dan de voor de hand liggende vorm: zelfstandige gemeente.

Het zou kunnen dat de politieke druk vanuit het Rijk of de Provincie word opgevoerd richting een fusie. Daar is overigens is op dit moment geen sprake van.
Mocht zo’n ontwikkeling zich voordoen, dan wil ONS Voorschoten dat alle opties met voor- en nadelen duidelijk geïnventariseerd zijn en dat Voorschoten voorbereid de discussie aan kan gaan. Ook dan dient te worden gekozen voor de beste oplossing voor de burgers van Voorschoten. De gemeenteraad moet keuzes kunnen maken zonder druk van buiten af.
Voorschoten moet haar eigen plan maken, want anders maken anderen dat plan voor ons.
De opties zijn beperkt:
1.zelfstandig blijven in samenwerking met de buren.
2.fusie met Wassenaar
3.fusie met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg
en tenslotte
4.opgaan in “Groot Leiden”

In opties 2, 3 en 4 zal vooral van belang zijn hoe wordt zeker gesteld dat de afstand tussen bestuur en burgers klein blijft. Kortom, het belang van de inwoners van Voorschoten moet voorop staan.

En mocht, na een gedegen afweging, een fusie ( met welke gemeente dan ook) het beste blijken, dan zal ONS Voorschoten er voor vechten dat er voor onze inwoners zo min mogelijk verandert.

Pin It