De afgelopen weken bereiken ons alarmerende berichten over de financiële positie van de gemeente Voorschoten.

De gemeente zou aan de rand van het bankroet staan. De provincie zet de gemeente onder druk. Er is geen ruimte meer voor mooi, leuk, of sociaal; bezuinigen is het credo.

Laten we eens kijken wat er wel en wat er niet aan de hand is. Kijkt u mee?:

  • Volgens de najaarsnota gaat 2014 afgesloten worden met een overschot van K€ 180, waarvan € 30 structureel.
  • Volgens de begroting gaat 2015 afgesloten worden met een overschot van K€ 280.
  • Alle toekomstige bekende grote uitgaven zijn geïnventariseerd en voorzien van een gereserveerd stuk vermogen van K€ 18.
  • Alle risico’s die bedacht konden worden zijn in kaart gebracht en geraamd op een totaal van M€ 2,6. En voor dit bedrag is geld apart gezet.
  • Alle bezittingen die niet verkocht kunnen worden, zijn van de balans afgehaald.

En dan blijft er een vrij besteedbaar vermogen over van M€ 2.

Interessant om te weten waar dat vermogen vandaan komt.

Over het algemeen ontstaat vermogen bij de gemeente “zo maar”. Dat wil zeggen, dat er geen plan aan voorafgaat, maar dat het ontstaat doordat in enig jaar geld overblijft. Een verzameling overschotten, zogezegd. Daarnaast ontstaat het heel soms, doordat bezit verkocht wordt, zoals grond of aandelen (NUON).

Als nu de begroting positief is en het vermogen voldoende groot en goed onderbouwd. Wat is dan het probleem?

De schulden?

Het klopt dat Voorschoten veel geld heeft geleend. En ook dat Voorschoten gedurende enkele jaren meer geld heeft uitgegeven dan het aan inkomsten heeft ontvangen. Maar is dat erg? Doet niet ieder gezin dat in de jaren dat een huis of auto wordt gekocht, een tuin wordt aangelegd? Of wanneer er een serre wordt aangebouwd, het dak vernieuwd of de kinderkamer wordt ingericht? Zolang de rente en aflossing, samen met de overige uitgaven maar niet groter zijn dan de inkomsten is er niet veel aan de hand. En dat blijkt dan uit de positieve begroting.

En dat is precies wat de gemeente Voorschoten de afgelopen jaren heeft gedaan: nieuwe schoolgebouwen, de Vlietwijk, het Deltaplein, de Boortunnel voor de Rijnlandroute en de Duivenvoorde Corridor.

Kortom: Voorschoten is financieel gezond en staat er goed bij. Laten we ons niet van de wijs brengen door kortzichtige onheilstijdingen.

Hans Rasch

10 november 2014

Pin It