ONS Voorschoten is blij met de begroting voor 2015 van de gemeente Voorschoten.

ONS Voorschoten is Ondernemend èn Sociaal. Dat zit niet alleen in onze naam, maar is doordrongen in al ons handelen en spreken.

Wij geloven in de kracht van mensen, maar wij vinden ook dat diegenen die het niet alleen kunnen redden, een steuntje in de rug verdienen.

Daarom zijn wij er erg trots op, dat mede dankzij ONS Voorschoten de ondersteuning aan jonge kinderen met een taalachterstand (de VVE) behouden blijft.

Ook de toezegging van het college, mede op aandringen van ONS Voorschoten, om nu stappen te zetten naar slimmere openbare LED-verlichting.

We staan aan de vooravond van een hele belangrijke taak. De zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten.

Hier is het college voortvarend mee begonnen. Maar ook de komende jaren zal ONS Voorschoten in de bres springen voor de mensen met een zwakkere positie. Dat zij wij aan onze eer verplicht.

De maatregelen die het ondernemersklimaat en de bereikbaarheid van Voorschoten moeten bevorderen, passen ook goed bij de visie van ONS Voorschoten.

De begroting sluit met een positief saldo, wat in deze barre tijden niet onverdienstelijk is.

De begroting biedt met name met de eerste twee hoofdstukken een bijzonder lezenswaardig document, dat voor een groter publiek toegankelijk is. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan een van de wensen van ONS Voorschoten.

De reeds ingezette lijn van de wethouder van ONS Voorschoten in het vorige college om de financiën op orde te brengen, is voortgezet met een grote opschoning van de boekhouding, die gedurende tientallen jaren is vervuild.

Dat kost nu veel geld, maar legt niet langer de lasten bij komende generaties.

Deze opschoning getuigt van grote bestuurlijke lef.

En het goede nieuws is, dat ondanks deze drastische opschoning van ons vermogen, er nog voldoende vermogen van de gemeente over om de risico’s die voor ons liggen, af te kunnen dekken. Waar we voor de geïnventariseerde risico’s M€ 2,6 nodig hebben, staat er een vrij besteedbaar vermogen van gemiddeld M€ 4,5 op de balans.

En dat, nadat er in de afgelopen jaren besluiten zijn genomen tot behoorlijke investeringen, nieuwe scholen, Deltaplein, Duivenvoordecorridor, tunnel Rijnlandroute, reconstructie Vlietwijk, Knooppunt.

Wanneer de verbetervoorstellen van ONS Voorschoten worden overgenomen, is de begroting ook nog duurzaam, sociaal en verantwoord en kunnen de inwoners van Voorschoten met dit college en deze gemeenteraad vol trots en vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Pin It