De laatste jaren is er flink wat veranderd in politieland en naar de mening van ONS Voorschoten niet altijd ten gunste van onze inwoners. Vroeger werd vanuit een "eigen" politiebureau, bemenst met lokaal bekende en betrokken dienders de criminaliteit en overlast bestreden. Even binnenlopen om informatie te halen of te brengen kon op ieder moment van de dag. ONS Voorschoten heeft zich altijd ingespannen om dit te behouden, maar vandaag de dag bestaat alleen nog de mogelijkheid om op afspraak in contact te komen met een agent. Toevallig een diender tegen het lijf lopen in ons dorp is ook geschiedenis. Kennen en gekend worden is kennelijk voor het "nieuwe" korps geen lijfspreuk meer. Onze dienders zijn, net zoals alle dienders van de kleinere gemeenten rond Leiden gecentraliseerd in een drietal Leidse bureaus. Dat hierdoor een waterbedeffect ontstaat is evident. De (kleine) criminaliteit verplaatst zich meer en meer naar de buitengemeenten. Voor de meest basale politietaken is niet of nauwelijks tijd. Parkeeroverlast, hondenpoep en evenementen heeft bij de politie geen aandacht. Om dit nog enigszins het hoofd te kunnen bieden heeft de gemeente zelf een aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren aangesteld. U begrijpt, een kostbare, maar noodzakelijke zaak.

De fractie van ONS Voorschoten heeft kort geleden kennis genomen van het beleidsplan van de politie voor de jaren 2015-2018 en hiermee werd de zorg die we al hadden niet weggenomen. Sterker nog, de opschalingsdrang van de politie lijkt alleen maar te groeien. Kleine gemeenten doen er niet meer toe en de rol van de burgemeester als verantwoordelijke voor de lokale openbare orde en veiligheid lijkt niet serieus te worden genomen. Uit de reactie door de politiechef gegeven aan de gemeenteraad van Leiderdorp blijkt dat hij van zijn minister geen lokale afspraken mag maken met de burgemeester. De politiewet 2012 spreekt letterlijk dat er voor iedere 5000 inwoners één wijkagent beschikbaar moet zijn. Uit het beleidsplan blijkt dat de politie de wet niet al te serieus neemt, want voor ongeveer 75000 inwoners ( Voorschoten, Zoeterwoude en 1/3 van Leiden) stelt de politie 10 wijkagenten ter beschikking. Ik hoor menigeen denken " Werd er zo maar met de hoogte van mijn bekeuring gewerkt door de politie", want een korting van 33% is niet gek toch?

Het motto van het beleidsplan van de politie is "Veiligheid en Vertrouwen" en wordt aangevuld met "het zoeken naar verbinding". Voor ONS Voorschoten is dit alleen mogelijk wanneer de politie aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar is. Niet alleen telefonisch of via internet, maar vooral in een persoonlijk gesprek in de wijken. Om die reden wil ONS Voorschoten door middel van een schriftelijke reactie aan de regioburgemeester bewerkstelligen dat we in ieder geval vijf "eigen" wijkagenten krijgen en dat onze burgemeester is staat zal zijn om indien nodig, afspraken te kunnen maken met de politie wanneer er lokaal problemen zijn die aanpak behoeven. Wij hopen hierbij op steun van alle fracties in de raad.

Met klem wil de fractie van ONS Voorschoten benadrukken dat deze reactie gericht is op het beleid van de politie en niet op de individuele politieman/-vrouw. Wij weten dat zij dag en nacht in touw zijn om het voor onze burgers veilig en leefbaar te houden. We hopen dan ook dat ook zij zich gesteund voelen door onze reactie op het beleidsplan en wij willen ze in ieder geval bedanken voor hun inzet!

Onze brief aan de corpsbeheerder kunt u hier lezen.

Jan Smit

14 oktober 2014

Pin It