Sinds de gemeenten in 2014 de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de handhaving van de wet Drank en Horeca, zijn gemeenten verplicht plannen voor de handhaving op te stellen.

In het voorjaar van 2014 presenteerde de GGD dat het voor jongeren die er duidelijk uitzagen als onder de 18, het heel makkelijk was om in de horeca aan alcohol te komen. In 18 van de 21 keer lukte dat zonder probleem.

ONS Voorschoten ziet hier een duidelijk taak voor de gemeente. Als de GGD het zo makkelijk kan vaststellen, moet een handhavingsteam dat ook kunnen, is daarbij de gedachte.

ONS Voorschoten is dat ook zeer blij met de toezeggingen van het college, bij monde van zowel de burgemeester als van wethouder Nieuwenhuizen. Het college heeft toegezegd zich te willen hardmaken om het aantal overtredingen van 86% nu terug te dringen tot 20% in 2018. Hoe het college dat precies gaat doen, komt te staan in het handhavingsplan dat voor het einde van dit jaar bekend gemaakt gaat worden.

11 juli 2014

Pin It