Gisteravond (5 maart 2015) stond het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 op de agenda van de gemeenteraad en deze werd als hamerstuk afgehandeld.

Dit zou de indruk kunnen wekken dat dit niet zo’n heel erg belangrijk stuk is, maar het tegendeel is waar. Het deed het stuk eigenlijk ook geen recht, want het is een prima nota. Compliment hiervoor aan het college, maar vooral ook aan de ambtenaren die de nota hebben ontwikkeld.

De kwaliteit van de nota is dus ook enige reden waarom dit stuk als hamerstuk is afgedaan. Het een heel duidelijke beleidsnota is waarin de rollen en de verantwoordelijkheden van alle partners helder staan beschreven. Belangrijk is ook dat de regierol van de gemeente helder is verwoord.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om bij veiligheidsvraagstukken de beste partners aan tafel te krijgen en bij de aanpak van deze vraagstukken beleidsmatig te ondersteunen en te faciliteren. Goed is te zien dat bij de totstandkoming van de nota draagvlak is gezocht bij de partners en dit ook gevonden is.

Er is een overleg geweest waarbij partijen als GGD, politie en brandweer enz. aanwezig zijn geweest en die actief hebben bijgedragen bij de samenstelling van de nota.

ONS Voorschoten verwacht dan ook veel van het uitvoeringsprogramma die het aangenomen beleid concreet gaat maken. Toch wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om ook uw aandacht te vragen voor veiligheid. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente of overheid. Ook wij als inwoners van Voorschoten zijn hiervoor verantwoordelijk. 

  • Wat kunt u zelf doen om de veiligheid van onze gemeente te vergroten.
  • Zorg voor een goed beveiligd huis met deugdelijk hang- en sluitwerk en laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen.
  • Let vooral goed op elkaar en elkaars eigendommen. Een goede buur is beter dan een verre vriend.
  • Volg een EHBO cursus zodat u indien nodig een ander kunt helpen, zoals u ook geholpen zou willen worden.
  • Wordt lid van Burgernet. 

En als u het echt niet vertrouwt, wacht dan niet en bel direct een hulpdienst. Beter een keer teveel gebeld dan te weinig, het zal u niet kwalijk genomen worden! U bent de ogen en oren van onze handhavers en overige hulpverleners.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van ONS dorp!

 

Pin It