Zou u een dak vervangen, wanneer dat nog niet nodig is?

De commissie Planning en Control van de gemeenteraad boog zich over deze vraag.

In het verleden was het de praktijk om grote investeringen (wegen, bruggen, riool, gemeentelijke panden, wagens en ICT) te vervangen op het moment dat de geplande levensduur verstreken was.

Hierdoor is in het verleden regelmatig meer geld uitgegeven dan eigenlijk nodig was. De commissie is van mening dat we eigenlijk per situatie moeten bekijken of het echt nodig is om tot vervanging over te gaan. Ook het college is van die mening toegedaan.

Dat is goed voor Voorschoten en ONS Voorschoten maakt zich hier hard voor.

Pin It