De gemeenteraad buigt zich over een groot aantal zaken. Dat kan gaan van het beslissen over de inrichting van een woonwijk tot het opnemen in de gemeentelijke verordening van een door de wetgever reeds vastgestelde verandering.

Dat maakt het werk als raadslid boeiend en afwisselend. Maar soms ook wel ingewikkeld en frustrerend. 

Zo moest de gemeenteraad zich in november 2014 een mening vormen over ruim duizend pagina's over de invoering van de Jeugdwet, de AWBZ en de Wet Werk en Bijstand. Niet dat de gemeenteraad daar veel zeggenschap over kreeg, maar toch. De inhoud was heel erg technisch en ingewikkeld, maar blijkbaar was het noodzakelijk dat al die stukken door de gemeenteraad vastgesteld moesten worden.

 

Om het werk van de gemeenteraad wat makkelijker te maken - en om het voor belangstellende inwoners toegankelijker - heeft de fractie van ONS Voorschoten met alle andere fracties en de burgemeester afgesproken dat in het vervolg vooraf aangegeven gaat worden wat de kern van het agendapunt is. Bijvoorbeeld of het om een technische wijziging van een verordening gaat, dan wel om een principiële keuze voor de inrichting van het dorp.

Dat scheelt de raadsleden en geïnteresseerde inwoners heel veel tijd en moeite om te kunnen volgen wat er gebeurt.

Wilt u ook eens een vergadering bijwonen? U bent iedere donderdag op de vergadering welkom. Wilt u over een agendapunt met uw raadslid spreken, dan kan dat natuurlijk ook altijd.

Pin It