Een groot deel van de oppositie (D66, GrL en SP) doet het voorkomen alsof de coalitie (ONS Voorschoten, VVD en CDA) iets te verbergen heeft. Dat de coalitie geen interesse heeft om de oorzaak van de financiële situatie te weten te komen en zelfs de rekenkamer er niet voor wil inschakelen.

Tja, ... zo kan je het ook draaien, wanneer je zelf geen interesse in de feiten hebt.

Deze coalitie is gedeeltelijk een voortzetting van de vorige (ONS Voorschoten en VVD), waarin ook D66 leden onder de vlag van ONS Voorschoten deel van uitmaakten. In de vorige collegeperiode is onderkend dat de financiële situatie kwa structuur ongezond was. Duidelijk was dat er teveel geld besteed werd aan afschrijvingen (kapitaalslasten) en dat daar nodig wat aan gedaan moest worden. Ook was duidelijk dat de projectadministratie transparanter moest. Er waren op dat moment ook veel grote en dure projecten in uitvoering die afgerond moesten worden. Denk aan de vernieuwing van de basisscholen. 

Het vorige college heeft onder leiding van ONS Voorschoten / D66 wethouder Freddy Blommers toen flink de bezem door de financiën gehaald en de basis voor het herstel gelegd. In de huidige coalitie heeft CDA wethouder Eppe Beimers dit beleid voortgezet. Te beginnen met het verder opschonen van de balans, door investering met maatschappelijk nut in een keer af te schrijven, waardoor de balans een meer realistisch beeld vertoont.

Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Zo is er nog de erfenis uit het verleden van de gekapitaliseerde personeelslasten (salariskosten die toegevoegd zijn aan investeringen en nu via de kapitaalslasten worden betaald). Dit is een praktijk die al jaren loopt en de coalitie wil dit zeker verder uitzoeken.

Maar er is ook al veel gebeurd. Zo is in maart een notitie geschreven over de herkomst en bestedingen van de reserves en voorzieningen. En voor de toekomst is vastgelegd dat bij grote investeringen de lange termijn effecten duidelijk en transparant in beeld gebracht moeten worden voordat tot besluit over gegaan wordt.

Als coalitie moeten we ons niet af laten leiden door deze gefrustreerde geluiden. We brengen de financiën duurzaam op orde en maken Voorschoten daarmee ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fijn dorp om in te wonen, werken en recreëren.

Pin It