tsja, daar zitten dan ruim honderd raadsleden, burgemeesters en wethouders van de regio leiden in het Pesthuis bij Naturales. De hele regio? Neen, slechts vijf gemeenten, met als codenaam de G5, horen  erbij. (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en ook Voorschoten). Dat stond niet in de weg dat er vrijuit gesproken werd over het onderwijs in Wassenaar, de woningbouw in Katwijk en de bereikbaarheid van Schiphol.

De inleider begon met enerzijds te stellen dat wij grenzeloos moesten denken, maar gaf ook meteen aan dat de grens bij de vijf genoemde gemeenten lag.

Waarom deze vijf werd niet uitgelegd. Wel werden wij gevraagd om mee te denken bij het bedenken van een visie op de regio.

De vice voorzitter van de universiteit Leiden mocht vertellen hoe belangrijk de regio voor de universiteit was en de universiteit voor de regio. Maar hij maakte wel duidelijk dat de universiteit zich richt op een veel groter gebied dan de regio Leiden.

Wat is onze gezamenlijke visie? En slaat de visie op regionale zaken? Helaas bleek dat niet uit de verf te komen. Zaken als milieu en economie houden zich niet aan gemeentegrenzen. Dat is zóó 1900!

Omdat burgers en bedrijven grenzeloos wonen, werken, kopen en recreëren, is deze aanpak echt achterhaald.

Zoals een van de deelnemers riep: "denk aan wolkengrenzen, niet aan gemeentegrenzen". Samenwerken is goed en normaal. Kunstmatige clusters  vormen, is niet meer van deze tijd.

Tsja 

Pin It