Voor de goedkopere sociale huurwoningen zijn in de regio al jaren wachttijden van 7 jaar. Daar willen we iets aan doen.

De VVD, het CDA en D66 (samen een meerderheid in de gemeenteraad) willen de slaagkansen voor lagere inkomens en middeninkomens vergroten door aan de ene kant de zogenaamde "scheefwoners" uit de sociale huurwoningen te krijgen en anderzijds minder goedkope sociale huurwoningen te laten bouwen en meer koopwoningen voor middenklassen. 

De gedachte hierbij, is dat bewoners van goedkope sociale huurwoningen graag door willen gaan naar goedkope en gemiddeld dure koopwoningen, als die er meer zouden komen. Zo zouden er meer sociale huurwoningen vrijkomen en worden de wachtlijsten vanzelf korter.

Sociale huurwoningen kosten tot ongeveer € 800 per maand en zijn bedoeld voor mensen of gezinnen met een inkomen onder de € 39.000 per jaar. Dat is meer dan 60% van de beroepsbevolking. Scheefwoners zijn mensen die meer dan genoemde € 39.000 verdienen en in een sociale huurwoning blijven zitten. 

Wat is er mis met deze redenatie?

  1. Er is veel vraag naar goedkopere huurwoningen, terwijl er erg weinig vraag is naar de duurdere huurwoningen. Deze categorie woningen is in trek bij ex-pats en mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben en geen hypotheek kunnen krijgen.
  2. Er worden regelmatig huizen gebouwd in de goedkopere koopsector. Er zijn geen aanwijzingen dat deze voornamelijk gekocht worden door mensen die een sociale huurwoning achterlaten.
  3. Het aanpakken van scheefwonen klinkt stoer, maar er zijn geen effectieve maatregelen bekend, die binnen het bereik van een gemeente liggen.

Zolang het scheefwonen niet aangepakt kan worden,en zolang de wachtlijsten voor sociale huurwoningen meerjarig zijn, wordt de slaagkans voor lagere inkomens uitsluitend vergroot door of vergroting van het aantal sociale woningen.

ONS Voorschoten gelooft in de eigen kracht van mensen, maar gelooft ook dat mensen die het op eigen kracht niet alleen redden, een steuntje in de rug verdienen. Daarom moeten er niet minder  sociale huurwoningen komen.

Pin It