Het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke taak van iedere gemeente. Ook voor Voorschoten.

Enkele jaren geleden is de gemeente op de vingers getikt vanwege het niet planmatig onderhouden van de openbare ruimte. Dus moesten er nieuwe, geactualiseerde, beheerplannen komen om efficiënt en effectief de openbare ruimte te kunnen onderhouden. Daarbij is als kader meegegeven dat het sober, maar doelmatig moet worden uitgevoerd. Het gras in de bermen mag wat langer doorgroeien en de wegen hoeven niet elke maand geveegd te worden. Onderhoud en reparatie wanneer het nodig is en niet wanneer het (nog) niet nodig is.

En het gaat wel ergens over: vele meters wegen, riolen, sloten, vijvers, bomen, bruggen, parken en perken, speeltoestellen, bankjes, enz. enz. Bij het opstellen van de beheersplannen is al gekeken waar het wat minder kon. Zo is onder andere het monitoren en verbeteren van de waterkwaliteit uitgesteld. De totale kosten vallen dankzij deze insteek en het planmatig en gestructureerd beheer op een sober niveau al 20% lager uit dan in het verleden de praktijk bleek te zijn. 

ONS Voorschoten is dan ook zeer verontrust over de houding van VVD, CDA en D66 die middels een motie een taakstellende bezuiniging van 10% bovenop het al zeer sobere plan legde. Dit ondanks de waarschuwing van wethouder Bremer die aangaf dat er nu toch echt aan de slag moet worden gegaan met herstel van de buitenruimte. Zij noemde hierbij de Leidseweg Noord en de Mozartlaan als voorbeeld.

Maar ook het onkruid, toch een doorn in het oog van veel Voorschotenaren, mag dus van deze partijen de buitenruimte nog verder verrommelen. Onbegrijpelijk!

Pin It