In het afgelopen jaar zijn enkele nieuwe kunstgrasvelden geplaatst en enkele andere in planning opgenomen.

Uit de lmedia ontstaat echter het beeld dat in kunstgrasvelden relatief veel kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. 96% van de kunstgrasvelden bevat een  1,5 en 3,7 keer hogere concentratie kankerverwekkende stoffen dan is toegestaan in consumentenproducten.

Nu zijn kunstgrasvelden geen consumentenproducten, maar toch. Het voelt niet goed.

ONS Voorschoten vindt dat de gemeente een proactieve en regisserende houding moet aannemen, wanneer er sprake is van een mogelijk gezondheidsrisico voor onze inwoners.

Wij verwachten van het college goede publieksvoorlichting en het nemen van de toereikende maatregelen in samenspraak met de Voorschotense sportclubs.

Pin It