Op donderdag 12 januari is door het team van Vink Bouw het winnende plan voor Roosenhorst gepresenteerd in de commissie Wonen, Ruimte en Groen.
Woensdag 25 januari volgde een werkatelier waar raads- en commissieleden verhelderende vragen konden stellen en suggesties doen.
Uiteraard staat de basis van het plan vast, want daar heeft Vink Bouw immers de aanbesteding mee gewonnen, maar veel details kunnen nog worden ingevuld. Het team van Vink Bouw reikte diverse alternatieven aan voor watergangen, bruggetjes, beplanting en oever inrichting.
Het werd een boeiende en constructieve avond.
Bart de Beer( ONS Voorschoten): “ Het is goed om te zien welke aanvliegroute wethouder Bianca Bremer samen met het team van Vink Bouw heeft gekozen. Vanavond kon de raad inbreng leveren. Er wordt al gesproken met omwonenden en ook toekomstige bewoners worden uitgenodigd evenals diverse maatschappelijke organisaties. Zo wordt serieus inhoud gegeven aan burgerparticipatie en daar zijn we blij mee”
Het plan ademt openheid en ruimte.
Sjoerd van den Dool (VVD); “ Het wordt nu belangrijk om een goede balans te vinden tussen de wens om het plan ook op termijn open en harmonieus te houden enerzijds en de wensen van kopers anderzijds. Duidelijke spelregels over bijvoorbeeld beplanting, erfafscheiding en steigertjes moeten worden afgesproken voordat de feitelijke verkoop start.”
Vink Bouw wil het project zo duurzaam mogelijk bouwen en inrichten.
Cees Bremmer (CDA): “Wij zijn blij verrast met bijvoorbeeld het uitgangspunt “nul op de meter” voor elektriciteit . In combinatie met warmtepompen voor verwarming en het gebruik van duurzame materialen heeft buurschap Roosenhorst alles in zich om te ontwikkelen tot een nieuwe parel voor Voorschoten, waar we allemaal trots op kunnen zijn”

Pin It