Bijna tien jaar geleden werd de traverse van Voorschoten vernieuwd. Hierdoor ontstond er een fraaie doorgang van Leiden naar Leidschendam, door de Leidseweg, de Julianalaan, Schoolstraat en de Veurseweg, met nieuwe bestrating, oversteekplaatsen, kruispunten, parkeervakken, middenberm en straatverlichting. Alleen het laatste stuk, tussen het kruispunt van de Koninklijke Marinelaan en de Wijngaardelaan werd uitgesteld, omdat er plannen waren om het Deltaplein aan te pakken. En het zou zonde zijn om dat kruispunt twee keer op te knappen.

Inmiddels blijkt de gemeente onvoldoende geld te hebben om het laatste stuk van de traverse in zijn geheel af te maken. Ondanks dat het oorspronkelijke budget van 5 miljoen al teruggebracht kon worden tot 3,4 miljoen, moest daar nog geld vanaf.

En zo is afgesproken om nu niet meer te doen dan het noodzakelijke deel, bij het Deltaplein tot aan de Pauwenstraat, voor 2,5 miljoen. Het resterende deel bij de Koninklijke Marinelaan zal later zeker aan de beurt komen, omdat zowel het wegdek, de onderliggende riolering en de verkeerslichten binnen drie tot acht jaar vervangen moeten worden.

Als we dat nu zouden kunnen doen, gelijk met het Deltaplein, zou dat door de provincie gesubsidieerd worden voor 2,5 ton. En het levert de bewoners maar éénmaal de overlast van de werkzaamheden op.

Uitstel zou niet alleen betekenen dat de subsidie misgelopen wordt, maar ook dat er nieuwe project en verkeerskosten gemaakt moeten worden voor zeker 0,5 ton. Daarbij zou een slimmere inrichting met een rotonde in plaats van een kruispunt een besparing op de verkeerslichten van ruim 1 ton extra kunnen opleveren.

Toen we afspraken om het project voor uitsluitend het noodzakelijke deel bij het Deltaplein uit te voeren en de rest uit te stellen, was dat omdat het college heeft aangegeven dat er beslist geen geld gevonden kon worden om de uitgaven nu te doen. Dan maar 3 ton meer over een paar jaar.

Ondanks het feit dat na deze afspraak een besluit genomen is om de OZB belasting te verhogen, wat 2,8 ton per jaar aan extra inkomsten oplevert, stelt het college dat er geen mogelijkheid is om de extra middelen in 2016 te vinden.

En zo kunnen we niet anders dan knarsetandend instemmen met deze duurkoop.    

Pin It