Afgelopen raadsvergadering stond de kredietaanvraag voor het Knooppunt Voorschoten (Deltaplein) op de agenda.

Kort samengevat moest de raad iets vinden van het plan en de financiering hiervan.

Al eerder was er door de raad besloten dat het plan in afgeslankte vorm door moest gaan, dit vanwege de sombere financiële positie van onze gemeente. ONS Voorschoten heeft hier toen mee ingestemd, omdat wij onze inwoners niet op de pof willen laten leven en de financiën gezond willen houden.

Er werd afgelopen donderdag een stevig debat gevoerd waarbij vooral argumenten over en weer gingen over het fietspad Schoolstraat en het wel of niet meenemen van het herontwikkelen van kruispunt Koninklijke Marinelaan.

Het fietspad is ook voor onze fractie een zorgpunt, maar desondanks moeten we uit kunnen gaan van het college dat bij monde van wethouder Beimers stellig was over de veiligheid van de constructie van het fietspad, ook al kon hij desgevraagd geen voorbeeld geven van een soortgelijke situatie.

We hebben zelf ook onderzoek gedaan door verschillende experts te raadplegen. Hierbij is niet vast komen te staan dat het echt onveilig is, maar natuurlijk kleven er zowel positieve als negatieve aspecten aan. Om een goede afweging te kunnen maken hebben we gekeken naar de feiten, zoals geschetst door een gerenommeerd verkeersadviesbureau in een soortgelijke situatie in een andere gemeente. Aangaande de feiten zijn wij overtuigd dat de constructie zoals voorgesteld niet per definitie onveilig is.

En dan het wel of niet meenemen van het kruispunt Koninklijke Marinelaan.

Natuurlijk begrijpen wij ook wel dat als we het in een keer doen het naar alle waarschijnlijkheid minder geld kost dan wanneer we later de Koninklijke Marinelaan als afzonderlijk project opstarten. Om die reden hebben we het college gevraagd om te onderzoeken of er financiële ruimte gevonden kon worden om het in één keer te doen.

Volgens het college, bij monde van wethouder Beimers was dit na doorrekening niet mogelijk. Het toch betrekken van de Koninklijke Marinelaan bij dit project zou leiden tot een hogere lening, hetgeen wethouder Beimers onverantwoord vindt in het licht van de toch al hoge leningen die de gemeente al heeft. Dat was voor ONS Voorschoten een aanvaardbaar argument en om die reden hebben we uiteindelijk ingestemd met het voorstel.

En toch hebben we wat dit aan gaat niet alle hoop verloren. Natuurlijk gaat dit college proberen proactief op basis van voortschrijdend inzicht om het geheel in een keer aan te pakken. Onze wethouder Bianca Bremer hanteert immers dezelfde denkwijze als onze fractie. Altijd blijven doorzoeken naar kansen en mogelijkheden om het voor ons dorp en onze inwoners nog beter te maken.

En met dit motto is ieder besluit aan te passen op het moment dat het beter kan en dat zullen we ook doen. 

Pin It