Vanmorgen woensdag 8 april rond 8 uur hadden zo’n 30 bewoners van de Nassauwijk zich verzameld op de splitsing van de Johan Friscolaan en de Juliana van Stolberglaan. Enkele bewoners hadden een geel veiligheidshesje aan en boden de automobilisten paaseitjes aan. In de hele wijk waren stickers geplakt met het verkeersbord 30 km per uur.

Al jaren hebben de bewoners van de Nassauwijk last van sluipverkeer. Automobilisten die geen bepaalde bestemming hebben om de wijk te betreden, willen de verkeerslichten vermijden bij de Veurseweg. Zij hopen hierdoor sneller op hun bestemming te komen. Helaas houden deze automobilisten zich vaak niet aan de voorgeschreven snelheid van 30 km per uur.

De bewoners willen met deze actie aandacht krijgen voor de vervelende en gevaarlijke situaties, die hierdoor soms ontstaan en de geluidsoverlast die het te hard rijdend verkeer met zich meebrengt.

ONS Voorschoten vindt het geen goede zaak dat de buurt verrast wordt door een brief van wethouder Beimers waarin aangegeven wordt dat de gemeente geen verdere inspanning wil plegen, omdat het probleem niet (meer) bestaat. ONS Voorschoten is van mening dat de buurt hierin niet serieus genomen wordt. Er waren goede gesprekken met vele creatieve oplossingen, die nu plots van tafel geveegd worden.

ONS Voorschoten dringt er op aan om de dialoog met de buurt te hervatten en te komen tot een oplossing die enerzijds recht doet aan de gevoelens in de buurt en anderzijds geen grote investeringen kost.

Pin It