Al sinds jaren is de gemeente in gesprek met de inwoners van de Nassauwijk om te komen tot een oplossing voor de verkeersdruk.

Wethouder Blommers van ONS Voorschoten heeft heel duidelijk uitgesproken dat de wijken ontlast moeten worden en dat de Traverse (de opgeknapte verkeersader van Leiden naar Leidschendam) bestemd is om de wijken te ontlasten. Daarvoor heeft de gemeente de Traverse voor veel geld geheel opnieuw ingericht.

Ook wethouder de Beer van ONS Voorschoten heeft deze lijn voortgezet. Samen met inwoners uit de Nassauwijk is de gemeente het afgelopen jaar in gesprek geweest om oplossingen te zoeken voor de verkeersproblematiek in de wijk. En met hoopgevend resultaat. Er zijn maar liefst zeven varianten van oplossingen ontwikkeld, die vervolgens uitgewerkt kunnen worden.

ONS Voorschoten is dan ook heel verbaasd dat wethouder Beimers van het CDA besloten heeft dat het gesprek met de wijk nu afgelopen is. Hij gaf onder andere als argument dat vermindering van verkeersdruk in de wijken de traverse teveel zou belasten.

Dat vinden wij de omgekeerde wereld!

Argumenten van wethouder Beimers om te stoppen met overlegDe Traverse is er juist voor ingericht om de buurten te ontlasten! Kom op zeg!

 

De vraag daarbij is niet zozeer of er objectief gezien sprake is van een onveilige verkeerssituatie, maar meer of de inwoners gehoord worden door de gemeente. Dat is het belangrijkste punt. 

ONS Voorschoten roept wethouder Beimers op om de dialoog met de buurt te hervatten en te komen tot oplossingen die recht doen aan de  serieuze inbreng van de inwoners uit de Nassauwijk.

Zie ook het artikel in Groot Voorschoten

Pin It