In Voorschoten zijn nog bijna 4 kilometer bovengrondse hoogspanningsleidingen, waarvan zelfs minister Kamp vindt, dat deze onder de grond gebracht moeten worden. De belangrijkste reden om hoogspanningsleidingen binnen de bebouwde kom onder de grond te brengen zijn:

  • Er zijn ernstige twijfels over de effecten op de gezondheid van de direct omwonenden
  • Er is sprake van geluidsoverlast
  • Het neemt veel kostbare ruimte in beslag
  • Het past niet in de welstand van de bebouwde kom

De kosten voor het onder de grond brengen zijn echter aanzienlijk. Per kilometer spreekt men van ruim 3 miljoen euro.

De minister wil hiervan ¾ betalen en hij vindt dat de gemeenten, waar de leidingen toevallig doorheen lopen, de resterende ¼ moeten ophoesten. Voor Voorschoten zou dat een greep uit de kas van ruim drie miljoen euro betekenen. Dat kan Voorschoten zich niet veroorloven.

ONS Voorschoten vindt het geen eerlijke verdeling van de lasten, wanneer de inwoners van gemeenten, waar het transport plaatsvindt, de kosten dragen en alle energiegebruikers in het land daar profijt van hebben.

Daarom roept ONS Voorschoten het college op om samen met andere gemeenten bij het rijk te lobbyen om tot een eerlijker kostenverdeling te komen. Omslaan over alle energiegebruikers in heel Nederland. Daarom moet Voorschoten zich aan sluiten bij het Platform Hoogspanning

Pin It