Op 1 oktober wordt de nota lokale heffingen voor de gemeente Voorschoten besproken in de gemeenteraad.

In deze nota wordt beschreven welke lokale heffingen (U kunt deze nota hier downloaden) wordt beschreven welke lokale heffingen een gemeente kan en mag hebben en hoe Voorschoten daar mee omgaat.

We zien daarin bijvoorbeeld dat de rioolheffing een gelijk tarief kent voor ieder perceel (lees: adres). Dus tante Jo op een klein appartement betaalt evenveel als Ome Leen met een villa met zwembad. 

ONS Voorschoten vindt dat dit eerlijker kan en mag.

Eerlijker kan op twee manieren: naar de mate waarin de gebruiker het systeem belast (de vervuiler betaalt) of naar de mate van draagkracht (de sterkste schouders, de zwaarste lasten).

ONS Voorschoten wil dat er vanaf 2017 voor tot een eerlijker verdeling van de lasten wordt besloten.

Pin It