Het college van de gemeente Voorschoten overweegt om het grondbedrijf van de gemeente af te schaffen.

Wat is wijsheid? Een belangrijk instrument dat gemeenten van oudsher koesterde om grondbeleid (actieve rol) te kunnen voeren is het grondbedrijf. Deze rol is met het verbeterde kostenverhaalsinstrumentarium in de Wro (2008) en de grote verliezen op grondbedrijven aan het veranderen. Maar ook de gemeente Voorschoten heeft nog meerdere percelen grond in eigendom, dus het volledig afstappen van de actieve rol en het grondbedrijf zou voorlopig een theoretische discussie moeten zijn. Bij veel gemeenten wordt nog steeds door het grondbedrijf bouwrijpe grond geproduceerd. Dat gebeurt in een productieproces waarin ruwe grond wordt gekocht. Deze ruwe grond wordt vaak voorzien van een nieuwe bestemming. De percelen worden eerst bouwrijp gemaakt en daarna functiegeschikt (woonrijp). De uitgeefbare percelen worden verkocht en de nieuw ontstane openbare ruimte wordt overgedragen aan bijvoorbeeld een vastgoedbedrijf en het onderhoud wordt gedaan door het betreffende bedrijf of gemeentelijke beheerseenheid.

Een grondbedrijf faciliteert mede de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Het draagt bij aan het proces dat tot doel heeft het feitelijke gebruik van grond in overeenstemming met het maatschappelijk gewenste gebruik te brengen. De gemeente als publiek domein doet aan regie en kiest toepasselijke productievormen en zoekt daarbij de balans tussen het maatschappelijke en financieel optimum. 

Laten we hier nog eens goed over nadenken. Een pragmatische insteek van het college zou kunnen zijn om het instrument van het grondbedrijf voorlopig niet in te zetten. Dat is niet hetzelfde als het instrument afschaffen.

Pin It