Na de gezellige Paardenmarkt, die dit jaar voor de 734-ste keer werd gehouden, viel na afloop de enorme puinhoop op. Met name in de Voorstraat signaleerden omwonenden dat het nu toch echt wel de spuigaten uitloopt.
In eerste instantie zou je denken dat het met normvervaging te maken heeft, maar wanneer je de bezoekers spreekt, dan blijkt al snel dat het ook een kwestie van onmacht is – geen onwil.
Het blijkt echter dat waar bij grote evenementen in andere gemeenten er een ruime hoeveelheid afvalbakken wordt geplaatst, deze in Voorschoten vrijwel afwezig waren.
En wanneer duizenden mensen hun glaasje ergens kwijt willen en er geen afvalbakken staan, dan zetten ze het in eerste instantie op een tafeltje, maar wanneer dat vol is, of wanneer het er afwaait, dan wordt de grond al snel bedekt en is de drempel weg om het volgende lege glaasje dan ook maar op de grond te laten vallen.
Met als gevolg een zee van plastic bierglazen en ander afval.

Marleen Persoon, van de fractie van ONS Voorschoten gaat het gemeentebestuur hier op aanspreken. Plaats bij komende evenementen voldoende extra afvalbakken, zodat mensen op een normale manier hun afval kwijt kunnen.
Dat kan bij andere gemeenten ook, dus waarom bij ons dan niet.
Om de kosten hoef je het niet te laten, want het opvegen van al dat afval kost al snel meer dan het plaatsen en legen van afvalbakken.

Mede op aandringen van ONS Voorschoten heeft nu ook de gemeente Voorschoten zich aangesloten bij de statiegeldalliantie, de organisatie die overheden met gedegen informatie overhaalt om zich sterk te maken bij het terugdringen van zwerfafval.

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het zwerfafval (zie ook de recente studie naar zwerfafvalsamenstelling.

Burgers en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van grondstoffen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing.

Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor:

  • blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes;
  • verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed;
  • besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval;
  • recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden;
  • gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.

In Nederland wordt slechts 58 procent van de kleine PET-flessen, waar geen statiegeld op zit, gerecycled. Vergelijk dit met het retourpercentage voor grote PET-flessen, waar wel statiegeld op zit: ongeveer 95 procent.

Kortom, een statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flesjes is dé manier om een duurzaam beheer van grondstoffen te realiseren en zwerfafval te verminderen.

Door het grote tekort aan sociale huurwoningen is de wachttijd in de regio Holland Rijnland opgelopen tot gemiddeld 6,6 jaar.
In het verleden heeft Woningbouwvereniging de Sleutels woningen verkocht met een “koopgarant-regeling”. Dat houdt in dat woningen voor een aantrekkelijke prijs aan particulieren verkocht worden, maar dat wanneer de nieuwe eigenaar de woning weer van de hand wil doen, deze de woning eerst aan de Sleutels moet aanbieden voor dezelfde prijs (inclusief inflatiecorrectie, plus woningverbetering) als waarvoor deze is gekocht. Hierdoor wordt speculatie met sociale woningen voorkomen.
Ondanks dat deze regeling voor starters op de koopwoningmarkt een aantrekkelijke regeling was, stopt de sleutels met het verkopen van woningen, omdat de wachttijden in de regio te ver oplopen.
De Sleutels koopt de woningen wel nog terug, maar doet deze dan meteen in de verhuur, zodat op termijn er 388 woningen in de sociale verhuur bij kunnen komen.

Woensdag 27 juni heeft ONS Voorschoten haar zes wekelijks spreekuur gehouden. Het thema was de nieuwbouwwijk Starrenburg III. Velen wisten de weg naar het gebouw van Scouting Leif Erikson te vinden. Ons Voorschoten spreekt van een geslaagde bijeenkomst en stelt vast dat het houden van spreekuren in de wijk een groot succes is.

Naar verwachting worden de eerste werkzaamheden voor Starenburg III die met de bouw van woningen te maken hebben eind 2019 gestart. Vele aanwezigen hebben behoefte om te weten wat er gaat gebeuren in hun ‘achtertuin’. ‘Ze missen informatie is het gevoel. Dat vraagt van de gemeente en de projectontwikkelaars actie’ zegt Hans van der Elst, fractie voorzitter van ONS Voorschoten. Laten we leren van het bouwproject ‘Het Arsenaal’ aan de Leidseweg Noord en heel actief communiceren waar we mee bezig zijn.

De vragen van de bezoekers gingen in eerste instantie over de bouwideeën die er leven. Er komen ruim 300 woningen en de wijk krijgt een ‘dorps karakter’. Daar staat inmiddels informatie over op de website van de gemeente. Veel aandacht wordt gevraagd voor de periode tijdens de bouw.

Leg een bouwweg aan, die niet door Starrenburg II loopt, maar direct aansluit op de Veurseweg. De Zuiderzichtlaan leent zich niet voor zwaar verkeer (smal en parkeermogelijkheden in de wijk zijn al beperk) en de fietsroute naar de school De Vos moet niet extra belast worden. ONS Voorschoten is het daarmee eens en gaat hierover met het college in gesprek. Ook de vraag waar de bouwketen komen te staan vinden de omwonenden belangrijk.

Verkoop drie locaties Vlietwijk: groen wint van stenen

Wie jaarlijks geld moet toeleggen op eigendommen en het bezit van gebouwen niet als een noodzaak ziet kan ze maar beter verkopen in plaats van verlies te leiden. Dat zijn de overwegingen geweest om drie locaties als gemeente te verkopen: locatie v.d. Waalslaan, locatie Raadhuislaan en locatie De Vlietschool/De Vos. ONS Voorschoten heeft dat plan gesteund, ondanks dat niet iedereen daar blij mee is. Maar bewoners hebben meer bereikt dan zij denken.

Van de Waalslaan

Er is met de werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan en omwonenden veel gesproken. In eerste instantie was het plan om het hele plantsoen met woningen te bebouwen, nu gaat het er heel anders uitzien. Dat is de verdienste van de inzet van vele vrijwilligers. ONS realiseert zich, dat de bewoners meer willen dan ze gekregen hebben, maar de gemeente moet met veel zaken rekeninghouden: geld, groen en bebouwing. Er blijft 80% van het oppervlakte groen, met recreatiefunctie. Dat betekent heel veel: de bewoners hebben hun plannen grotendeels gehonoreerd gezien en het huidige stukje bebouwde grond blijft voor bebouwing beschikbaar. Een offer wordt ook gebracht: woningbouw volgens het oorspronkelijke plan zou ook mensen die een woning zoeken gelukkig hebben gemaakt. Die worden nu teleurgesteld. Groen heeft het daar van stenen gewonnen.
Wat daar ook gaat gebeuren: de projectontwikkelaar moet altijd met de omwonenden overleggen voordat er een plan bij de gemeente wordt ingediend. Dat is in een contract vastgelegd.

Locatie Raadhuislaan

De verkoop van gebouwen en grond betekent, dat de huidige gebruikers (o.a. sportschool Goederaad) een huuropzegging hebben gekregen. Dat zij daar niet blij mee zijn is logisch. De verkoop heeft inderdaad een geschiedenis, waar verschillend over wordt gedacht. Ook voor deze gebouwen geldt: het onderhoud kost veel meer dan het oplevert en de gebouwen zijn uit de jaren zestig. Het sportinstituut heeft de komende 5 jaar de tijd om naar een andere locatie te zoeken. ONS Voorschoten heeft het college gevaagd om Sportinstituut Goederaad daarbij te helpen. Zij verdienen dat ook, want het instituut heeft een belangrijke maatschappelijke functie en heeft als doelgroep heel andere bezoekers dan de gemiddelde sportschool. Jeugd en ouderen weten wekelijks de weg naar Goederaad te vinden. En dat zou zo moet zo blijven.

Locatie Einsteinlaan

De voormalige school staat al vele jaren leeg. Hier zullen naar het zich laat aanzien woningen worden gebouwd. Daarmee krijgt de locatie weer een gezicht. Ons Voorschoten hecht er aan dat de woningen zo veel als mogelijk betaalbare sociale huurwoningen worden, zodat hiermee een kleine bijdrage geleverd wordt aan het verminderen van de lange wachtlijsten.